Hjärnsmart bemötande

Talkmapmetoden

KONKRETA VERKTYG BASERADE PÅ HJÄRNFORSKNING SOM DU DIREKT KAN ANVÄNDA OCH FÅ TOPPRESULTAT

Kan hjärnforskningen bli en guide för vardagen? Absolut!

När vi samarbetar med hur vi människor fungerar skapas ett bemötande i toppklass!

Här utgår vi från hjärnforskning som förklarar varför vi agerar som vi gör och hur vi behöver bemöta det. Du får både kunskaper om oss människor och konkreta verktyg hur du kan agerar i linje med ny forskning.

Enklare för dig – bättre för kunden!

Ju mer kunskaper vi har om hur vi människor fungerar desto lättare att vara proffsig. Vi gör färre misstag, vi blir mer säkra och vi når bättre resultat på ett smidigare sätt.

FINNS DET EGENTLIGEN BESVÄRLIGA MÄNNISKOR? I VISSA SITUATIONER KAN VI VÄL ALLA BLI LITE BESVÄRLIGA!

När du får reda vad som händer med hjärnan vid stress, vid missförstånd, olika förväntningar, otrygghet och negativa situationer ökar din förståelse för den du möter och du får därmed en större empatisk förmåga.

När du får olika verktyg som hjälper dig att bemöta en person som gå till attack, hamnar i affekt och låser fast sig i negativa tongångar ökar din professionalism.

Ökad empati och större professionalism.

TALKMAP - METODEN BAKOM SOM BYGGER PÅ HJÄRNFORSKNING

I Talkmapmetoden utgår vi från forskning på ett mycket konkret och igenkännande sätt. Det ger oss kunskaper och förståelse för hur vi människor fungerar. När vi får reda på varför vi eller andra gör på ett visst sätt ger det många aha-upplevelser. Vi förstår oss själva och andra bättre.