Hjärnsmart medarbetarskap

HJÄRNSMART MEDARBETARSKAP

Är allt chefens ansvar? 

Självklart har chefen ett ansvar utifrån vad som ingår i ledarskapsrollen, samtidigt som medarbetaren har ansvar utifrån sin roll. Detaljstyrande chefer leder oftast inte till vare sig motivation hos medarbetaren eller skapar arbetsglädje. 

I ett tydligt medarbetarskap skapas stor delaktighet i verksamheten och det dagliga arbetet. Tydlig delaktighet skapar per automatik en egen inre motivation. Vi vill bidra!

I denna föreläsning ges verktyg hur delaktig skapas på ett långsiktigt sätt för att alla medarbetare ska kunna utveckla ett starkt medarbetarskap. 

Vi utgår från hjärnforskning och knyter konkreta handfasta verktyg för att kunna stärka ett medvetet medarbetarskap. 

Det avlastar både chefen och medarbetaren. Det handlar om att lägga upp verksamhetens arbete efter hjärnans förutsättningar.

 

VILKEN MEDARBETARE VILL DU VARA?

Har du ställt den frågan till dig själv någon gång?

Vilken medarbetare vill du vara? Vad vill du bidra med? Hur vill du göra det?

 Svaret på dessa frågor lägger grunden för ett aktivt medarbetarskap som skapar en inre motivation och därmed mer arbetsglädje. 

Ett medarbetarskap och ledarskap som utövas i samklang med varandra skapar både ett bättre resultat och ett bättre mående.

Följ med på en upptäcksfärd i hjärnans fantastiska landskap och få förklaringar till våra mänskliga beteenden på jobbet.  Till det läggs konkreta handfasta verktyg för att bygga en fin samklang mellan medarbetarskap och ledarskap.