Hjärnsmart ledarskap

Neuroledarskap

KONKRETA LEDARSKAPSVERKTYG BASERADE PÅ HJÄRNFORSKNING SOM GER MÄTBARA RESULTAT

Kan ny hjärnforskning bli en guide för hur du som chef kan leda mot bättre resultat i vardagen? Absolut!

När du vet mer om hur vi människor fungerar och hur du kan leda i linje med den senaste forskning ökar din säkerhet, din förståelse för olika människor och situationer och din professionalism.

Du blir en ännu mer proffsig chef helt enkelt – leder mot målen med mer nöjda medarbetare och kunder.

Du gör färre misstag, blir säkrare i den ledarroll och kan lättare navigera i förändringar och svåra situationer. Det leder till att din stress minskar och din arbetsglädje kan öka.

Ju mer kunskaper vi har om hur vi människor fungerar desto lättare att vara proffsig.

VERKTYG FÖR ARBETE MED SOCIAL ARBETSMILJÖ

Den sociala arbetsmiljön sätts på kartan då arbetsmiljöverket ger tydliga riktlinjer from 31 mars. Neuroledarskap ger dig verktyg att arbeta med den sociala arbetsmiljön på ett konkret och systematiskt sätt.

FINNS DET EGENTLIGE BESVÄRLIGA MÄNNISKOR? I VISSA SITUATIONER KAN VI VÄL ALLA BLI LITE BESVÄRLIGA!

När du får reda vad som händer med hjärnan vid stress, vid missförstånd, olika förväntningar, otrygghet, negativa situationer och negativa besked ökar din förståelse och du får större empatisk förmåga.

 

SVÅRA SAMTAL, NEGATIVA BESKED & VID FÖRÄNDRINGAR

När du får flera verktyg för att hantera svåra samtal, ge negativa besked, leda genom förändringar leda en grupp som låst fast sig i negativa tongångar ökar din professionalism. Det är i svåra stunder du verkligen får chans att visa din proffsighet. 

BYGGER PÅ HJÄRNFORSKNING

Neuroledarskap utgår vi från hjärnforskning på ett mycket konkret och igenkännande sätt. Det ger oss kunskaper och förståelse för hur vi människor fungerar. När vi får reda på varför vi eller andra gör på ett visst sätt ger det många aha-upplevelser.

Referenser

Neuroledarskap – den bästa ledarskapsutbildning jag gått!
Elisabet Farving
SVT Enhetschef
Neuroledarskap har gett mig mycket och jag är mycket mer medveten om mitt sätt att leda och kommunicera. Jag har fått ökad självinsikt och verktyg att hantera olika situationer. Så bra mix med teori och praktik.
Anna Ekström
Avdelningschef Örebro läns landsting
Neuroledarskap har lett till bättre resultat i medarbetarenkäten. Hjärnforskningen har på ett utomordentligt sätt lyfts fram i direkt i relation till det vi har stått inför i vardagen. Lena har genomfört Neuroledarskap på ett mycket inspirerande och tankeväckande sätt.
Mariann Hellström
Verksamhetschef Stockholm stad