Lena Skogholm

När du vet mer om hur vi människor fungerar och hur du kan leda i linje med den senaste forskning ökar din säkerhet, din förståelse för olika människor och situationer och din professionalism.

Mätbara resultat

När du vet mer om hur vi människor fungerar och hur du kan leda i linje med den senaste forskning ökar din säkerhet, din förståelse för olika människor och situationer och din professionalism.