Certifierade konsulter i Talkmapmetoden

De senaste 10 åren har ett tiotal personer gått en längre utbildning med Lena Skogholm som skapat Talkmapmetoden.  De är i dag certifierade att hålla utbildningar och föreläsningar i Talkmap.
Alla har sedan tidigare både akademisk utbildning och lång erfarenhet att arbeta med grupper, utbildning och utveckling.  Några av dem möter du här nedan.

Ebba Nordrup

Ebba Nordrup

ebba.nordrup@regionorebrolan.se 019-602 65 88

Ebba är auktoriserad socionom, har en handledarutbildning inom grupp/ledarskap- och organisationsutveckling. Har förkovrat sig i ämnen som; konflikthantering på arbetsplatser, existentiell filosofi/psykologi/psykoterapi samt retorik. Har 25 års erfarenhet av arbete med grupputveckling och förändringsarbete inom organisationer.

Just nu arbetar Ebba inom företagshälsovård på Regionhälsan i Örebro som beteendevetare/organisationskonsult och det är till den egna företagshälsovårdens kunder som Ebba utbildar i metoden Talkmap och Neuroledarskap.

Tidigare har Ebba jobbat som biträdande chef på en stiftelse som verkat nationellt i frågor som berört förändringsarbete på samhälls- och organisationsnivå. Har under en period i livet varit egenföretagare, hon upplevde att det blev ensamt och saknade den sociala tillhörighet och gemenskapen en som finns på en arbetsplats.

 

Ebba om TALKMAP:

”Kommunikationen på arbetsplatser är A och O, det är ofta de kommunikationsproblem som uppstår mellan medarbetare som skapar onödiga konflikter och osämja i arbetsgrupper. 

Metoden Talkmap ger utmärkta språkverktyg att fundera över sig själv och hur vi bemöter varandra i olika sammanhang. Att Talkmap är sammankopplat med hjärnforskning ger en tyngd och evidens åt de språkverktyg som vi kan använda oss av i vardagssituationer för att skapa bra möten och goda relationer.  Talkmap borde ingå i varje ledarutbildning!”

 

Johanna Palmqvist

Johanna Palmqvist

info@talkmap.se 0707-715 55 42

Johanna Palmqvist är ekonom och beteendevetare med specialinriktning på pedagogik. Hon driver idag eget företag där hon utbildar i metoden Talkmap, coachar nya företagare inom hälsobranschen samt arbetar som HR- och ekonomikonsult. Tidigare har Johanna arbetat som chef och ansvarig inom bl a försäkrings-, bemannings- och mediebranschen.

Johanna har också en bakgrund som sångerska och har under en period arbetat och bott i Ryssland. Som person är hon engagerad, positiv och nyfiken och lever och arbetar under mottot att allt är möjligt!

 

Johanna om TALKMAP:

”Jag har alltid haft ett stort intresse för människor och relationen oss emellan och hjärnforskningen i Talkmap har gett mig förståelse för det som händer i mötet med andra. Talkmap har också gett mig praktiska verktyg för att människor på ett enkelt sätt ska kunna förstå det jag vill förmedla – kommunikationen och bemötandet blir helt enkelt bättre”.

 

Karin Bernmark- Grönfors

Karin Bernmark- Grönfors

info@talkmap.se 0768-71 42 22

Karin är socionom med vidareutbildning i kognitiva funktionsnedsättningar, handledning och entreprenörskap. Hon har lång chefserfarenhet både inom privat och kommunal sektor.  Tidigare har hon varit socialarbetare och arbetat flera år Tyskland och talar flytande tyska.

Förändringsprocesser och verksamhetsutveckling både övergripande, i personalgrupper och på individnivå ligger Karin varmt om hjärtat. Med sina 28 års erfarenheter av socialt arbete, ledarskap och organisationsutveckling kombinerar Karin nu kurser i Talkmap – bemötande och kommunikation i världsklass och kurser i kognitiva funktionsnedsättningar.

Bemötande och framgångsrika sätt att kommunicera och skapa inspiration till förändring är basen i alla kurser som Karin håller. Mervärde och kvalité för kunder i alla möten är ledorden.

 

 

Karin om TALKMAP:

”När jag först kom i kontakt med Talkmap var det i samband med en mycket svår konflikt i en personalgrupp. Bara efter ett kurstillfälle av Lena Skogholm kunde vi använda konkreta verktyg i kommunikation och därmed uppnå en lugn och ett fokus på vad vi ville uppnå i stället för att hamna i svåra konflikter.

Det var så inspirerande och effektivt att det på sätt och vis förändrade mitt liv både professionellt och privat. Det var anledningen till att jag blev en av de första Talkmapkonsulterna.”

 

Jeanette-150x150

Jeanette Olsson

info@talkmap.se 0727-12 74 75

Jeanette har 20 års chefserfarenhet inom olika verksamhetsområden. Hon har förutom ekonomi, personal och verksamhetsutveckling ägnat stor del av sin tid till grupputveckling och förändringsarbete inom sina uppdrag.

Jeanettes drivkraft är att samarbeta och arbeta lösningsfokuserat vilket ofta har visat sig i positiva resultat. Att leda, engagera och skapa gemensamma målbilder är styrkan i hennes ledarskap och utbildningar. Hon har en analytisk förmåga och trivs med att organisera, strukturera och framförallt så frön i processen till förändring vilket alla som arbetar med henne får del av.

Jeanette driver även företaget ”Jea´s mänskliga möten” där hon bland annat håller utbildningar i Talkmap. Hon har ett starkt engagemang i samhällsfrågor med fokus på mångfaldsfrågor som kön, etnicitet, funktionshinder.  Under 2001 blev Jeanette nominerad till Göta priset.

 

 

Jeanette om TALKMAP:

”En metod som bidrar till goda möten och goda relationer i alla sammanhang”. Metoden som bygger på hjärnforskningen bidrar till en ökad förståelse för människans natur och vad som händer med oss i varje möte. Vill du nå framgång? Hör av dig!

Du kan använda språkverktygen i din vardag på jobbet, hemma med maken men även hos doktorn, tandläkaren och med svärmor”.

 

Susanne Mähler

Susanne Mähler

info@talkmap.se 0704-97 25 66

Susanne Mähler är socionom och en uppskattad handledare med specialitet inom pedagogik och psykosocialt arbete.  Hon driver sedan flera år eget företag inom handledning, coaching och utbildning.  Talkmap är en av de metoder hon både utbildar och handleder i.

Susanne har lång yrkeserfarenhet inom vård och omsorg, behandlingsarbete och avancerad hemsjukvård och har haft yrkesroller som chef, kurator, anhörigkonsulent, utbildare och handledare.

 

 

Susanne om TALKMAP:

”Talkmap är en metod som hjälper oss att förstå hur vi kan skapa trygga möten med kunden.  Talkmap innehåller praktiska språkverktyg som är kopplade till hjärnforskningen vilket gör det mer begripligt att förstå olika beteenden och hur vi praktisk kan hantera dem. 

Vill du som chef öka din förståelse för hur dina medarbetare, kunder, patienter, anhöriga reagerar vid kris eller stress situationer och samtidigt skaffa dig rätt språkverktyg för bra bemötande kommer Talkmap mycket väl till pass. Det kommer underlätta både ditt dagliga arbete och även när det uppstår kriser eller stressade situationer.”