Satisfied Customers

Thank you, Lena Skogholm, for a magical day. Both I and my colleagues give you top marks! So much wisdom and science packaged in an understandable and fun way.

Kristina Löfdahl

Department Manager, Geriatriskt Centrum

Västerbotten County Council

A fantastic talk with laughter and tears among the serious points – not to be missed! With her enthusiastic and energetic approach, Lena Skogholm talked about how we can become more aware in our interactions.

Petra Schmidt Andersson

Manager, ABF, Northern Stockholm County

We were thoroughly satisfied with your talk, in every way! We have received only positive feedback and everyone we’ve spoken to has been really happy and inspired by you! You were fun, informative and present! And we loved the way you alternated theory with enjoyable exercises!

 

Julia Engström Sid

Project Manager

Stockholm County Council

We just want to say many thanks for a really great talk! During the afternoon and evening we got so many positive reactions from our employees. They thought your real life examples were so good – “the kind of thing you’re going to remember”. This talk wasn’t just a lot of words, but gave us plenty of things to think about too. 

Jaana Andersson, Payam Ceghafi

Department Manager/Business Manager, University Hospital Örebro

A huge THANK YOU for a very good and inspiring talk yesterday. All the reactions we’ve had have been very positive! You really succeeded in illustrating the subject so those of us in the audience truly understood what you meant.

Cedric Andersson

Unit manager, Örebro Municipality

Many many thanks for the talk! The participants were so happy, and us too!
You didn’t only give them food for thought but also the knowledge and tools to handle and actively affect their own everyday situation, both at work and in other environments. You’ve laid the foundations for many important processes.

Anna-Karin Olsson

Atvexa AB

Tack Lena, fantastiskt fin föreläsning. Du märkte av gensvaret tänker jag 😊
Vårt behov när vi letade föreläsare var just ämnet ”bemötande”. Lenas föreläsning handlade om detta med en extra dimension, då hon kopplade forskning kring vår hjärna vidare till vårt bemötande och hur allt på ett fascinerande sätt hänger ihop. Intressant! Inspirerande och tankeväckande. Tack Lena från oss och välkommen åter.

 

Ann-Sofie Andersson

Verksamhetschef Bäckby Vårdcentral

Ett jätteTACK för en mycket lyckad och bra föreläsning. Jag har fått många bekräftelser att den var mycket givande från mina medarbetare.
De tyckte bl.a. att de tillskapades så mycket energi efter ditt pedagogiska och tydliga framförande som var omväxlande mellan forskning och humor.

Böckerna är i omlopp för att läsas, där ibland är jag nummer ett som påbörjade lite läsning i går kväll.
Den känns som ett jättebra stöd för oss framledes.

Hoppas vi möts vid fler sammanhang.

 

Marina Oskarsson      

Enhetschef Östhammars kommun

Alla var verkligen jättenöjda med dagen! Jag skickar dig ett ordmoln – utvärdering av dagen så kan du se alla superlativer😊 Föreläsningen med dig var inspirerande och fångade alla i rummet. Du lyckades bemästra alla frågor och lyssna intresserat på funderingar och reflektioner samtidigt som du fint kopplade till forskning på ett begripligt sätt som fastnar i minnet.  Eftermiddagen gav både insikter, kunskap och goa skratt och du bidrog till vår grupps gemensamma Vi-känsla. Vi kommer att arbeta vidare med boken i vår ledningsgrupp och hoppas få träffa dig på nytt igen.

 

Ann-Charlotte Mellgren Sernemo

Avdelningschef Skola Munkedals kommun

Tack för en fantastisk föreläsning!  Att komma hem efter att ha lyssnat på dig och äntligen få förstå sin tonårings beteende för att sedan även kunna bemöta det är en helt underbar känsla. Tusen  tusen  tack! 

Eva Jadeling Persson

Nämndtjänsteman Region Halland

Lena lyckades med sin roliga, pedagogiska och givande föreläsning ta oss alla ett steg vidare på den långa resan att förstå varför och hur vi reagerar i olika situationer. Allt för att vi ska bli bättre på att kommunicera och bemöta olika människor.

Under 60 minuter lyckades hon trollbinda oss, män och kvinnor, unga och äldre, tjänstemän och hantverkare. Vi fick även lära oss att den långa resan börjar med att titta in i sig själv och förstå hur en stor del av ens reaktioner härstammar ifrån en evolutionär process av hjärnan.

Alan Schürer

Chef Förvaltningsutveckling, Familjebostäder Göteborg

Toppenbra! Bra förklaringar och bra balans mellan exempel och fakta. Lena var mycket inspirerande som människa och våra medarbetare satt som ljus när Lena pratade. Hennes föreläsning resulterade senare i att hela gruppen diskuterade kring vår arbetsmiljö och hur vi beter oss gentemot varandra och hur vi själva kan påverka vår egen “plattform” för att sprida god känsla i arbetsgruppen och gemenskap. mycket bra tyckte alla! 

 

Ida Blomqvist

Renhållningschef, BORAB

Tack för en mycket bra insats! Jag har fått mycket positiv feedback från medarbetarna. De tyckte eftermiddagen var givande och inspirerande!

Maria George

Klinikchef, Eastmaninstitutet

Ett fantastiskt stort tack för din insats igår. Du hjälpte oss skapa ett kanoninnehåll på dagen med insikter om hur vi fungerar och ett gemensamt språk som vi kan använda framöver när vi utvecklar oss själva och vår verksamhet. Grym person du är!

Patrik Karlberg

Affärs och konceptchef, Norlandia Förskolor AB

Lena är en fantastisk inspiratör som få ett enkelt och roligt sätt förklarar hur våra känslor styr vårt beteende och bemötande kopplat till hjärnan.

Alla borde få lyssna på Lena!

Pia Gustafsson

Verksamhetschef Hospice Gabriel

Stort tack för din föreläsning med alla målande bilder. Vi hade väldigt bra diskussioner efter föreläsningen.
Vi har fått ett gemensamt språk och en gemensam utgångspunkt för att prata om ledarskap. Vi fick tydliga verktyg och bilder som vi kan ha med i framtida diskussioner.

Therese Triumf

Region Örebro

En enormt givande dag för alla på enheten. Många uppskattade att det hela är baserat på forskning och inte annat. Imponerande att se hur Lena fick kontakt med publiken och samtidigt kunde hålla sig till det hon pratade. En dag som är ett startskott för alla på enheten vad gäller bemötande på många plan. Fantastiskt bra föreläsare och lyssnare!

Sharon Fernandez

Landstingets Resurscentrum Region Uppsala

Wow, what a lot of food for thought! There were lots of interesting insights that I’ll take away with me. I’m going to start focusing on my brain and giving everyone around me a positive infection of energy. I can thoroughly recommend this stimulating, warm and humorous talk. 

Maria Johansson

Chair, RDK

Lena Skogholm is a colourful and illuminating speaker. The combination of brain research and practical tools mean the talk will immediately be of great use in our everyday work.

Hans Torin

CEO Combitech AB

A huge thank you for yesterday. It was a very popular and useful talk. I’ve already heard several people talking about the green soothing system!

 

AnnKatrin Bark

HR Developer, Västmanland County Administrative Board

A very good talk that uses modern brain research to explain in an instructive way how our brains work. It gave us useful tools for encountering users, employees and ourselves (and others around us too). Lots of useful tips for developing in relationships with other people.

Magnus Schubert

Chair, Kooperativet Industrihuset

A fantastic and rewarding talk presented in a spiritual, humorous and visual way! Facts combined with practical tips based on reality that create both recognition and a desire for change. 

Annika Berlin

Project Manager, Visma Enterprise AB

Lena Skogholm’s talk was totally brilliant! She has a natural ability to convey the message of how important good interactions are in an enjoyable and positive style. Lena talks about highly advanced processes in our brains, but in a simple and easily understandable way that everyone can grasp. 

Anna Porsvald

Registered nurse, Speaker & trainer in disability rights

A very inspirational and thought-provoking talk about interactions! We learned about interactions and received tools that we can use both in our care work and in a private context. All of us came away from the talk with inspiration and thoughts to share with our colleagues in the workplace.

Jennie Welin-Berger

Healthcare Unit ManagerKarolinska University Hospital

An inspiring, enjoyable and practical talk about how to use brain research to better understand and interact with your teenager. We’ve had only positive responses to the survey.

Anette Svensson

Developer, Kungsbacka Municipality

Stort tack för en fantastisk föreläsning! Många medarbetare har uttryckt hur mycket de gillade din föreläsning. Vår förstelärare sa: ”Det här var den absolut bästa föreläsningen jag hört!” Andra sa olika superlativ.

Och jag håller med! Det var så tydliga begrepp så de har fastnat i huvudet.

Madeleine Thomsson

Rektor

Enskedefältets skola & Lindeskolan, Stockholm stad

Vi hade alla läst, kapitel för kapitel, och diskuterat boken innan föreläsningen så våra förväntningar var höga.
Lenas entusiasm, varma bemötande, begripliga sätt att tala på och fina sätt att fånga upp, invänta och lyssna av våra frågor gav oss en ny gemensam plattform att arbeta vidare utifrån.
Föreläsningen blev ett sätt att knyta ihop säcken, och möjligheten att ställa kompletterande frågor och diskutera tillsammans med Lena var ovärderlig.
Det är som om vi fått med oss en konkret verktygslåda, både bildligt och i text, och vi ser alla fram emot att arbeta vidare med vår nyfunna kunskap.
Allt jag kan säga är att våra förväntningar infriades med råge.

Annette Rosenhall

Rektor, Eslövs kommun

Bara genom att vara sig själv fullt ut skapar Lena en intim och trygg miljö för den stora gruppen. Med en hög kompetens, personlig touch och enkelhet bjuder hon på olika forskningsteorier och blandar det med praktiska övningar. Det gör att vi som åskådare känner stor tillit och kan samtidigt ta till sig av det värdefulla och viktiga budskapet. Jag kommer aldrig glömma när Lena tar fram en citronklyfta och biter tag om den, för att koppla det hon säger till en visuell handling. Denna wow-faktor gör att de teoretiska kunskaparna sätter sig naturligt och långsiktigt.

Jag vill ge mina varma rekommendationer och avsluta med; vill du lära dig mer om hjärnan och hur du kan må bättre i livets alla aspekter så boka in Lena Skogholm.

Johan Westberg

Nordic Culture and People Manager, Sats

Jag visste en del om de här ämnena som Lena Skogholm har tagit upp under utbildningen, ändå har jag lärt mig fantastiskt mycket mer under den här tiden som utbildningen pågått. Stort tack för det! Lena har verkligen levandegjort ämnet ”bemötandekoden” på ett mycket klargörande och tydligt sätt och förklarat vad det innebär.

Hon har dessutom gett oss handfasta råd som vi kan använda oss av i olika situationer då vi i vårt arbete kan möta människor med t.ex. rättshaveristiskt eller narcissistiskt beteende. Lena har också visat på hjärnans strukturer och hjälpt oss att se vad det är för typ av olika beteenden vi kan möta ibland, vad det är för tillstånd en människa kan befinna sig i och varför. Hon har också gett oss verktyg som vi kan använda oss av för att klara av och bemöta olika typer av härskartekniker, mycket användbara verktyg som fungerar. Lenas utbildningsserie har gett vår grupp en större närhet och god energi som jag upplever har inverkat positivt på gruppen.

Sist men inte minst, har Lenas härliga humor och fantastiska sätt att framställa olika situationer på, varit en lisa för själen och gett mycket utrymme för skratt och igenkännande. Tack för en fantastisk utbildning!

Eva Lindell

Biståndshandläggare, Stockholm stad

Thank you for a very inspiring and instructive talk. You got a very positive response from the participants, who greatly appreciated listening to what you had to say. 

Marie Arvidsson

Skills Development Adviser, JAG Personlig Assistans

In an understandable way and with lots of positive energy, Lena gave an image of how we work as humans, but also how we interact with each other. The theories are based on how our brains control us in different ways. Lena’s inspiring talk offered lots of moments of insight as she presented facts with lively images and examples from real life. The talk provoked lots of laughter and recognition in the audience.

Marie Irvang

Project Manager, Sjuhärads samordningsförbund

Lena is a charismatic speaker who’s really passionate about what she’s communicating. I’ve had the great pleasure of working with her in a variety of contexts. Lena is instructive and highly informed, and speaks from the heart with both humour and warmth. A real people person.

Katarina Cenner

Nordic Account Manager/Senior Project Manager Netpartnering.

With genuine emotion and warmth, Lena highlights the factors that colour inter-personal encounters. Everyone was really satisfied after the talk.

Liz-Lott Grönwall

Coordinator, Terma Psykiatri Skåne

An interesting talk where Lena describes in a down-to-earth and humorous way how we work on an everyday basis. Lena gave me lots of useful tips and advice.

Alf Westerdahl

Unit Manager, Västerås Marknad & Näringsliv

Thank you for a great talk. You were very good at visualising and conveying the message in a way that everybody could grasp. You made the research simple and possible to understand and put into practice. Absolutely wonderful!

Birgitta Söderberg

Founding Partner, Leading People Europe AB

Many thanks for a fantastic talk about the teenage brain in Kungsbacka! You had a great way of getting across the message, and your energy is wonderful! 

 

Hanna Olsson

Sports Leader, Kungsbacka

Lena Skogholm’s talk “The teenage brain – The connection code for teenagers” gave me lots of food for thought. Mainly, of course, how I can interact better with my own teenager, but also in a broader perspective of human interaction. Lena combined humour and sincerity in a really good way and kept us interested throughout the talk.

Lisa Valinder Olsson

Communication and PR Manager Nordics Ingram Micro

Lena Skogholm simulated a great deal of laughter and recognition in her talk, which invited the audience on a journey of discovery through the fantastic landscape of the brain.

Konferensen Inkludera Mera

Västerås & Eskilstuna, 800 participants

A light-hearted talk with instructive, relevant content! Presented by a knowledgeable and down-to-earth speaker.

Petra Harsunen

Unionen

Thank you for a great talk! It was well considered, scientific, well composed and pithy. It’s great that you use images and take an instructive approach. You use different media to explain the subject and succeeded in retaining everyone’s attention.

Margaretha Öström

VD & Founding Partner, Leading People Europe AB

Thank you for today! Really great content and useful knowledge. I really enjoyed your humour, your passion and the instructive and simple format.

Helene Landin

Participant in talk about the social working environment

Lena Skogholm took us on an exciting and entertaining journey to the right and left halves of the brain and everything in between.

Lots of insights and loads of food for thought to digest in our everyday lives.

Anita Kullinger

Personnel Officer, HSB Mälardalen

Västerbotten County Council

The talks have provided knowledge, advice and lots of inspirational tips about how to interact with people in a more professional and positive way. I’d like to warmly recommend Lena!

Arja Lindholm

Communication Manager, City of Stockholm

Lena guided us through the fantastic world of the brain and provided us with an understanding of why we behave like we do and how we can think when we interact with other people. 

Lena does this in a light-hearted way that provokes a great deal of recognition and laughter.

Hanna Wallin

Chief of Staff, SamhällsbyggnadsförvaltningenÖrnsköldsvik Municipality

Lena began the talk with a number of unusual objects which she explained over the 90 minutes of the talk – imagine that your brain can be like a Teflon frying pan, or a sponge! Lena guided us through the landscape of the brain in a personal yet scientific way. Insight is a really good word for describing the talk, which gave us a deeper understanding of how we react and act in our daily existence.

Patrik Simonsson

Unit Manager, Social Services Department, City of Stockholm

Lena is a real inspiration. She explains in a light-hearted way how we work as humans and what it is that make our interactions catastrophic or excellent. I recommend you to go and listen to her – I promise you won’t be disappointed.

Lotta Roupé

Coordinator, Solna Municipality

Lena’s ability to combine everyday situations with information about how we function as humans means that everyone can both recognise their own behaviour and learn completely new things. I can warmly recommend Lena to everyone who has to interact with other people in their everyday life!

Ann-Sofi Forsmark

Department Manager, Stockholm City Archives

Neuroleadership – the best leadership course I’ve ever attended!

Elisabet Farving

SVT Unit Manager

Neuroleadership has given me a great deal, and I’m much more aware of how I lead and communicate. I’ve achieved greater self-insight and tools to deal with a range of situations. A fantastic mix of theory and practice.

Anna Ekström

Department Manager, Örebro County Council

Neuroleadership has led to better results in the employee survey. The talk provided an exemplary insight into brain research with a direct relationship to what we deal with every day. Lena presented Neuroleadership in a very inspirational and thought-provoking way.

Mariann Hellström

Business Manager, City of Stockholm

I gained lots of practical ideas to try out in my business!

Michael Söderlind

Unit Manager, Örebro County Council

It was a very instructive course that we all thought was enjoyable but will also benefit from and our private lives. I can highly recommend this method and Lena Skogholm, who is committed and extremely competent.

Kristofer Ljungberg

IT Manager, Bollnäs Municipality

We gained practical tools to use in interactions with customers, but also an understanding of why we react as we do in different situations. My employees were lyrical and gave high scores to the course.

Lena Ullström

Salary Manager, Norra Dalarnas Löneservice

Talkmap has significantly increased our customer satisfaction! With the tools our employees received in the training, we can deliver world class service and interactions to our customers.

Elisabet Farving

SVT Unit Manager

Talkmap provided an additional dimension for us in our work with personal sales. I would definitely recommend this course to companies dealing with personal interactions.

Jonas Liljedal

CEO ATC Tape Converting AB

I love your book, but you already know that. But it really is just incredible. I’ve read it several times.

Leila Söderholm

Speaker & Inspiration

Mental & physical training

I love hearing about the insights and approaches of other dynamic people. Lena Skogholm and her book, The Connection Code, fit into both categories. 

The book provides inspiration, is easy to understand, has a clear structure, brings together important parts that contribute to a world class working environment and is also fantastic to use as literature for my leadership courses.

I’m very happy that it’s now being issued in English, so that I can use it in my international courses too.

I would warmly recommend it to anyone who wants to ‘level up’.

Tina Thörner

World Championship gold rally co-driver, speaker & coach