Social arbetsmiljö & Arbetsglädje

Skapa en social arbetsmiljö som ger arbetsglädje & motivation

Denna viktiga föreläsning  ger chefer och medarbetare både inspiration, många aha-upplevelser och tydliga verktyg för att arbeta med den sociala arbetsmiljön på ett genomtänkt och hållbart sätt.

”Så välbehövlig kunskap, som du ger med både humor och passion.”

Det handlar inte främst om att förebygga dålig social arbetsmiljö utan att i det dagliga arbetet verka för en riktigt bra social arbetsmiljö. Det leder till bättre resultat och att arbetsglädjen och motivationen ökar. 

”Otroligt genomtänkt, vetenskapligt underbyggt, kärnfullt och så härligt med din humor!”

Det blir inte bara prat om att skapa en bra sociala arbetsmiljön – det blir verkstad!

HUR BÅDE CHEF & MEDARBETARE BIDRAR TILL SOCIALA ARBETSMILJÖN

En inspirationsföreläsning full med kunskaper om hur man både som medarbetare och chef bidrar till att skapa en god social arbetsmiljö som lyfter gruppen. Där kollegor lyfter varandra och där klagovisa kan bytas ut till kollegialt peptalk. Bygger på ny hjärnforskning och innehåller konkreta verktyg för att lyfta den sociala arbetsmiljön till nya höjder.

Hög igenkänningsfaktor med pedagogik som gör att budskapet fastnar, konkreta vardagssituationer lyft upp,   skratt och allvar blandas och fokus ligger på hur ni kan göra i er egen verksamhet för att lyckas med den sociala arbetsmiljön.

”Du lyckas behålla allas uppmärksamhet hela tiden.”

Om du vet vad som händer med oss i pressade situationer och upprörda känslor och vet hur du kan hantera det minskar stressen betydligt och arbetsglädjen ökar.