Lena Skogholm - Föreläsare ledarskap

Tydliga resultat - Neuroledarskap sedan 2007

FÖRELÄSARE LEDARSKAP - KONKRETA VERKTYG OCH FORSKNINGSBASERAT

Lena Skogholm, föreläsare ledarskap, ger fördjupade kunskaper om hur vi människor fungerar och få konkreta verktyg. Hjärnforskning går som en röd tråd och du lär dig leda utifrån hjärnans förutsättningar. Det ger tydliga resultat och gör ledarskapet både roligare och lättare. Lena Skogholms föreläsningar ledarskap, har gett chefer och ledare tydliga verktyg som lett till mätbara resultat. I 15 år har hon mött stora och små chefsgrupper, är rutinerad och kunnig som föreläsare ledarskap.

Ni får många konkreta tips, verklighetsbaserade exempel  och hög igenkänning vilket gör att föreläsningen ledarskap direkt ger resultat. Lena Skogholm ger dig inblick i vad som händer och vad du kan göra vid missförstånd, vid förändringar, svåra samtal, när det finns olika förväntningar, vid negativa besked med mera. Hur du skapar effektiva möten och kan leda tydligt mot resultat. Föreläsningen ledarskap ger er ett flertal konkreta verktyg som skapar säkerhet i ledarskapet.

 • Många aha-upplevelser
 • Konkreta verktyg
 • Inspiration och skratt
 • Lätt att direkt göra skillnad
 • Professionellt ledarskap
 • Bättre resultat
 • Effektiva möten
 • Mer energi och välmående
 
.

FÖRELÄSNING LEDARSKAP - SVÅRA SITUATIONER I DITT LEDARSKAP BLIR LÄTTARE

När du vet mer om hur vi människor fungerar och hur du kan leda i linje med den senaste ökar din säkerhet. Du leder mer professionellt och säkert med när du leder utifrån hjärnans förutsättningar med Neuroledarskap. Lena Skogholms föreläsning ledarskap:


PASSAR BRA PÅ ER
 • Konferens
 • Planeringsdag
 • Chefsdag
 • Kickoff
 • Temadag
 • Utbildningsdag

VÄLJ LÄNGD
 • 60 min koncentrerat
 • 90 min med flera tips
 • 2 timmar med mer reflektion
 • Eller ett längre upplägg

STARKA SKÄL ATT ÖKA KOMPETENSEN MED EN FÖRELÄSNING I LEDARSKAP 
 • Mer arbetsglädje
 • Bättre resultat
 • Ökad professionalism
 • Engagerade medarbetare
 • Bättre arbetsmiljö
 • Svåra samtal blir lättare
 • Knepiga situationer hanteras bättre
 • Mer välmående och energi
 • Mer hållbart arbetsliv
 • Effektiva möten

Ju mer kunskaper vi har om hur vi människor fungerar desto lättare att vara proffsig! Boka en föreläsare i ledarskap som har 15 års erfarenhet av föreläsningar ledarskap.

Studie om Lena Skogholms föreläsningar/utbildningar i ledarskap visar tydliga resultat. 

KUNDREFERENSER

“Stort tack till dig för din otroligt inspirerande föreläsning för våra chefer i fredags. Många har återkopplat till mig om hur det har fått dem att reflektera över sina beteenden och det är redan upp på flera ledningsgrupper om hur de ska agera framöver. Det var som sagt mycket uppskattat!”

KAROLINKSA UNIVERSITETSSJUKHUS

Play Video
Play Video

NEUROLEDARSKAP - HJÄRNSMART LEDARSKAP BOKA UTBILDNING TILL LEDNINGSGRUPPEN

Den bästa ledarskapsutbildning jag gått.”
“Utbildningen har gett bättre resultat i medarbetarenkäten.”

Få kunskaper om hur människor fungerar och livet som ledare blir enklare och roligare! Många konkreta verktyg – lätta att direkt börja använda. Resultatet ser du på en gång. 

Du får en inblick i vad som händer med hjärnan vid stress, vid missförstånd, olika förväntningar, otrygghet, negativa situationer, vid förändringar och negativa besked.  Det ökar din förståelse, du får större empatisk förmåga och får många verktyg för att du kan hantera olika situationer på ett professionellt och säkert sätt.

MÄTBARA BÄTTRE RESULTAT

 

ARTIKEL I PHARMA INDUSTRI:
NEUROLEDARSKAP - BLI BÄTTRE CHEF MED HJÄRNFORSKNING

PUBLICERAD 2016-11-17

Vad blir resultatet när chefer får kunskaper och verktyg för att leda i linje med hur hjärnan fungerar? Sju chefer har i en studie djupintervjuats och resultatet visar att cheferna leder med större säkerhet och känner sig mindre stressade. 

Detta lyfts i artikeln i Pharma Industri. Cheferna har bland annat utvecklat sitt bemötande av medarbetare och kunder och fått verktyg att hantera svåra situationer. Inte undra på att det har lett till goda resultat! Det har lett till ett bättre arbetsklimat och bättre resultat i medarbetarundersökningar. 

Det handlar om att leda utifrån hjärnans förutsättningar för att skapa både ett bättre arbetsklimat och bättre resultat. När vi har kunskaper om hur vår hjärna till exempel reagerar på upprörda känslor eller vid förändringar och vet hur vi kan agera för att det ska bli så bra som möjligt ger det ringar på vattnet.  

 

 

Neuroledarskap
 
Artikeln tar upp vad som händer i hjärnan när vi är stressade och hur vi behöver kommunicera och leda då.  

När vi gör av med mer energi än vi egentligen har tillgång till slår hjärnans eget energisparläge på. Hjärnan måste stänga av ett av sina program eftersom energin inte räcker för alla. 


Detta är det guld att ha koll på som ledare för att ha ett situationssanpassat och träffsäkert ledarskap. 


 
 

STUDIE VISAR PÅ BÄTTRE LEDARSKAP

Vad blir resultatet när chefer får kunskaper och verktyg för att leda i linje med hur hjärnan fungerar? Sju chefer har djupintervjuats i en studie i ett examensarbete och resultatet visar att cheferna leder med större säkerhet och känner sig mindre stressade.

Cheferna har bland annat utvecklat sitt bemötande till medarbetarna och fått verktyg för att hantera svåra situationer. Det har lett till ett bättre klimat i arbetsgrupperna.