Lena Skogholm - Föreläsare ledarskap

Tydliga resultat - Neuroledarskap sedan 2008

BOKA FÖRELÄSARE I HJÄRNSMART LEDARSKAP - NEUROLEDARSKAP

Möt en föreläsare i ledarskap med fördjupade kunskaper om hur vi människor fungerar och få konkreta verktyg. Neuroledarskap är att leda utifrån hjärnans förutsättningar och det ger tydliga resultat. Föreläsare Lena Skogholm har i över ett decennium mött stora och små chefsgrupper, är rutinerad och kunnig.

Som föreläsare i ledarskap ger Lena Skogholm dig en inblick i vad som händer och vad du kan göra vid missförstånd, vid förändringar, svåra samtal, när det finns olika förväntningar, vid negativa besked. Hur du skapar effektiva möten och kan leda tydligt mot resultat. Konkreta verktyg som ger säkerhet. 

  • Många aha-upplevelser
  • Konkreta verktyg
  • Inspiration och skratt
  • Lätt att direkt göra skillnad
  • Professionellt ledarskap
  • Bättre resultat
  • Effektiva möten
  • Mer energi och välmående
 
 
.

SVÅRA SITUATIONER I DITT LEDARSKAP BLIR LÄTTARE

 • När du vet mer om hur vi människor fungerar och hur du kan leda i linje med den senaste ökar din säkerhet. Du leder mer professionellt och säkert med när du leder utifrån hjärnans förutsättningar med Neuroledarskap.

PASSAR BRA PÅ ER

  • Konferens
  • Planeringsdag
  • Chefsdag
  • Kickoff
  • Temadag
  • Utbildningsdag

VÄLJ LÄNGD

  • 60 min koncentrerat
  • 90 min med flera tips
  • 2 timmar med mer reflektion
  • Eller ett längre upplägg

STARKA SKÄL ATT ÖKA KOMPETENSEN MED EN FÖRELÄSNING I LEDARSKAP 

  • Mer arbetsglädje
  • Bättre resultat
  • Ökad professionalism
  • Engagerade medarbetare
  • Bättre arbetsmiljö
  • Svåra samtal blir lättare
  • Knepiga situationer hanteras bättre
  • Mer välmående och energi
  • Mer hållbart arbetsliv
  • Effektiva möten

Ju mer kunskaper vi har om hur vi människor fungerar desto lättare att vara proffsig! Boka en föreläsare i ledarskap som har drygt 12 års erfarenhet av Hjärnsmart Ledarskap – Neuroledarskap.

Studie om Lena Skogholms föreläsningar/utbildningar i ledarskap visar tydliga resultat. Läs mer utdrag ur studien nedan.

Play Video
Play Video

NEUROLEDARSKAP - HJÄRNSMART LEDARSKAP BOKA UTBILDNING TILL LEDNINGSGRUPPEN

Över 150 chefer ger högsta betyget!

“Den bästa ledarskapsutbildning jag gått.”

“Utbildningen har gett bättre resultat i medarbetarenkäten.”

Få kunskaper om hur människor fungerar och livet som ledare blir enklare och roligare! Många konkreta verktyg – lätta att direkt börja använda. Resultatet ser du på en gång. 

Du får en inblick i vad som händer med hjärnan vid stress, vid missförstånd, olika förväntningar, otrygghet, negativa situationer, vid förändringar och negativa besked.  Det ökar din förståelse, du får större empatisk förmåga och får många verktyg för att du kan hantera olika situationer på ett professionellt och säkert sätt.

MÄTBARA BÄTTRE RESULTAT

 

ARTIKEL I PHARMA INDUSTRI:
NEUROLEDARSKAP - BLI BÄTTRE CHEF MED HJÄRNFORSKNING

PUBLICERAD 2016-11-17

Vad blir resultatet när chefer får kunskaper och verktyg för att leda i linje med hur hjärnan fungerar? Sju chefer har i en studie djupintervjuats och resultatet visar att cheferna leder med större säkerhet och känner sig mindre stressade. 

Cheferna har bland annat utvecklat sitt bemötande av medarbetare och kunder och fått verktyg att hantera svåra situationer. Det har lett till ett bättre arbetsklimat och bättre resultat i medarbetarundersökningar. 

Det skriver Lena Skogholm, grundare av Talkmap, som är beteendevetare och har specialiserat sig på hur vi kan använda oss av hjärnforskning i vardagen på ett konkret sätt.

Neuroledarskap handlar om att leda utifrån hjärnans förutsättningar för att skapa både ett bättre arbetsklimat och bättre resultat. När vi har kunskaper om hur vår hjärna till exempel reagerar på upprörda känslor eller vid förändringar och vet hur vi kan agera för att det ska bli så bra som möjligt, skapar det en känsla av kontroll och stressen minskar därmed. 

Det blir en mer respektfull och träffsäker kommunikation och det blir bättre för alla parter. Vad händer egentligen med hjärnan när vi är stressade? Man brukar ju säga att där spriten går in går vettet ut. Kan det finnas likheter med stress? Hjärnans energisparläge slår till vid stress ”Vi måste ju kunna prata som vuxna människor om det här!” 

Det sägs ibland både på arbetsplatser och hemma. Bakom meningen finns en önskan om att kunna prata sakligt, inte bete sig för känslomässigt och gå in i känslornas virrvarr. Men när vi är för stressade är det inte alltid så lätt att hålla huvudet kallt. 

 

 

 

 Har du känt någon gång att du är så stressad eller trött så att du inte kan tänka klart? När du gör av med mer energi än du egentligen har tillgång till slår hjärnans eget energisparläge på. Hjärnan måste stänga av ett av sina program eftersom energin inte räcker för alla. 

Det händer när vi är för stressade eller har för mycket påfrestningar, men det kan också bero på att vi har sovit eller ätit dåligt, då hamnar kroppen i stress och det tar på våra krafter. 

Lite förenklat kan man säga att det första programmet som stängs av är människohjärnan, våra senast utvecklade delar i hjärnan, pannloberna. Vårt logiska tänkande sätts då ur spel. 

Vi får svårare att diskutera själva sakfrågan, se olika perspektiv och konsekvenser. I det läget bearbetar vi i stället situationen genom däggdjurshjärnan, vårt limbiska system, där vi har vårt känslocentrum. 

Vad gör vi då? Jo, nu hanterar vi situationen genom känslocentrat och känslorna är i centrum. Man kan säga att däggdjurshjärnan eller ”aphjärnan” säger: ”Jag har de här känslorna för situationen, jag vill få ge uttryck för dem och få känslorna bekräftade.” 

För att det ska vara lätt att komma ihåg i vardagen menar jag att vi i dessa lägen behöver påminna oss om att byta från ”människospråket” det vill säga att prata logiskt om saken och använda ”apspråket” då vi bekräftar känslorna som finns runt situationen.

 
 

 

EN KOMMUNIKATIONSMODELL FÖR BÄTTRE LEDARSKAP

Vad blir resultatet när chefer får kunskaper och verktyg för att leda i linje med hur hjärnan fungerar? Sju chefer har djupintervjuats i en ny studie och resultatet visar att cheferna leder med större säkerhet och känner sig mindre stressade.

Cheferna har bland annat utvecklat sitt bemötande till medarbetarna och fått verktyg för att hantera svåra situationer. Det har lett till ett mildare klimat i arbetsgrupperna.