Succéboken!


BEMÖTANDEKODEN

Konsten att förstå sig på människor och få ett bättre (arbets)liv

 
 
TOPP 5 – ÅRETS STORSÄLJANDE FACKBÖCKER 
 BOKUS 2017 & 2108

Har du träffat en negativ person som dränerat dig på energi? Funderat på varför det negativa tar så stort utrymme och hur du kan göra för att inte dras med och dras ned? Har du varit med om missförstånd och undrat vad som hänt? Eller hört folk säga: ”vi måste ju kunna prata som vuxna människor om det här”?

Har du undrat över hur man möter personer med mycket upprörda känslor på ett bra sätt? Kanske reflekterat över hur vi människor fungerar egentligen och funderat på vad man kan göra för att utveckla bra relationer och slippa relationer och mänskliga möten som tar massa energi?

Föreläsaren och beteendevetaren Lena Skogholm tar med dig på en spännande upptäcktsfärd i hjärnans fantastiska landskap. Du får förklaringar till vad som kan hända i våra relationer och konkreta tips hur du kan göra i olika situationer för att det ska bli bra. När vi möter varandra utifrån vår hjärnas förutsättningar blir det mer gynnsamt för oss helt enkelt.

BOKEN FINNS ATT KÖPA  DÄR BÖCKER SÄLJS TEX PÅ BOKUS, ADLIBRIS SAMT AKADEMIBOKHANDELN

KÖPA FLER ÄN 10 EX? KLICKA PÅ KNAPPEN NEDA

Recensioner

vILL nI tA eTT kLIV fRAMÅT tILL eTT eNASTÅENDE bEMÖTANDE?

Boka den uppskattade föreläsningen!

BEMÖTANDEKODEN – Konsten att förstå sig på människor och få ett bättre (arbets)liv

 

STARKA SKÄL ATT BYGGA KOMPETENS FÖR ETT PROFESSIONELLT BEMÖTANDE

Bättre bemötande utåt
Ökad kundnöjdhet
Bättre bemötande internt
Mer energi
Gör svåra samtal lättare
Bättre arbetsmiljö
Ökat välmående och mer energi
Bättre resultat

Bemötande handlar om hur vi uppträder gentemot varandra i ord och i den ordlösa kommunikationen!
Det är det som avgör hur bemötandet blir.  

 

FÖRELÄSNING PASSAR BRA PÅ ER

Konferens
Planeringsdag
Chefsdag
Kickoff
Temadag
Utbildningsdag

Den sociala arbetsmiljön är det sociala samspelet på arbetet. Summan av hur alla bemöter varandra på arbetsplatsen skapar den sociala arbetsmiljön. 

FÖRELÄSNING GER ER

Många aha-upplevelser
Konkreta verktyG
Professionellt bemötande
Gör svåra samtal lättare
Bättre stämning på jobbet
Inspiration och skratt
Lätt att direkt göra skillnad
Mer energi och välmående

Hur bemötandet är både externt och internt är en viktig del  av och medskapare till hur resultatet blir. 

”Den som icke förstår makten av ord, 
han kan aldrig förstå människor”

Konfucius  

VAD BLIR RESULTATET NÄR PERSONALEN LÄSER BEMÖTANDEKODEN?

 Läs intervjun med förskolecheferna som lät alla medarbetare läsa Bemötandekoden!

Här berättar Cecilia Thomasson och  Anna Hägg som ansvarar för 3 förskolor på Gotland med ca 50- 60 medarbetare. 

1. Hur kommer det sig att ni två började läsa Bemötandekoden?
Vi hade en tanke om att vi behövde arbeta med bemötande på många olika nivåer (t ex personal – personal, personal – föräldrar, personal – barn) på våra förskolor. Cissi såg en recension och reklam för den på Facebook och blev intresserad av att läsa den. Efter att vi båda hade läst den och kände att det här var helt rätt för vad vi behövde jobba med i vårt område så bestämde vi oss för att den här ska alla läsa!

2. Vad blev nästa steg efter det?
Steget efter det blev hur vi skulle arbeta med boken och få våra medarbetare att ta till sig den på rätt sätt. Vi ville få till reflektioner, diskussioner och en förändring. Vi föreslog att vi skulle ge alla medarbetare en lästimme i veckan där de skulle läsa ett kapitel. Sedan skriva några rader vad de tyckte om kapitlet digitalt i ett forum där alla medarbetare på förskolan kunde läsa varandras tankar. Vi utgick då från frågorna i boken. Detta togs emot med blandade känslor då det inte var lätt för alla att reflektera öppet i skrift. Vissa skrev jättemycket och andra ville hellre prata om boken. Därför använde vi även en punkt på varje Arbetsplatsträff till att diskutera boken.

3. När alla medarbetare läst Bemötandekoden, hur har ni arbetat med att implementera tänket i ert dagliga arbete?
Löpande under hösten har vi haft diskussioner i smågrupper. Då har vi startat varje diskussion med en kort fångande film som vi har tyckt fångat essensen i kapitlet de har läst. Det har varit många skratt och härliga kommentarer i diskussionerna.

4. Vilka resultat har ni sett?
Vissa medarbetare har verkligen blottat sin personlighet och vissa har öppet funderat kring hur de tillsammans kan bidra till ett bättre arbetsklimat. Det är bättre stämning i personalrummen. Medarbetarna tar personliga utageranden mer med en klackspark och ett leende än med reptilhjärnans bemötande. Det tas inte personligt längre när någon är på dåligt humör eller har en jobbig dag. Vi tar alla ansvar och försöker hjälpa varandra istället. Fokus ligger på att tänka förändring än att gnälla eller fastna i gammalt.

5. Något som ni är överraskade över i processen?
Att så många medarbetare kunde ta till sig den så positivt och tänka konstruktivt hur vi tillsammans kan göra arbetsplatsen bättre. Dessutom att varenda medarbetare har gillat boken. Många har dessutom köpt boken för egna pengar för att kunna läsa den fler gånger och spridit den vidare bland släkt och vänner.

6. Om ni skulle tipsa andra verksamheter vad skulle ni säga då?
Läs den! Arbeta med den! Den skapar förändring vi aldrig trodde skulle ske så snabbt!

 

Citat från medarbetare:

”Hög igenkänning både hos människor man möter och hos sig själv. Har ibland sett naturprogram på tv om vargflockar och apor som ska rehabiliteras i flock och tänkt att det här är ju väldigt likt en dag på jobbet. Kanske inte va så fel ute ändå  : )”

”Fick många tankar framförallt kring hur viktigt det är när man leder en barngrupp. Att utstråla lugn, positivitet och att man har ”koll på läget” även när man inte har det. Barnen betraktar oss ständigt och så länge jag kan utstråla det så känner sig barnen trygga. Oavsett om jag är lugn eller har koll på läget :)”

”Av boken kunde jag lära mig strategier för att möta personer som befinner sig i aphjärnan eller reptilhjärnan. Att lyssna färdigt och att bekräfta människor som befinner sig i aphjärnan samt att tänka på att dessa människor inte egentligen i första steget vill ha ett råd eller en lösning, och att vara vänlig, lugn, tydlig och kortfattad när jag möter dem som för tillfället befinner sig i reptilhjärnan.”

”Bilden av hjärnans tre funktioner är som en karta vi kan ha hjälp av när vi i vardagen navigerar genom mer eller mindre komplicerade mänskliga möten. Vårt jobb består nästan till hundra procent av samspel och interaktion med andra människor så för oss är den här kunskapen viktig att ha.”

”Boken gav många tankar och jag började genast reflektera och hitta exempel på när jag själv och andra befunnit sig i de olika hjärnorna både privat och i arbetet. Av att bara ha läst första kapitlet upplever jag boken som väldigt användbar, indelningarna är tydliga och bokens exempel är lätta att förstå.”

”Lathunden med positivt och negativt laddade ord är något jag ska skriva ut och sätta upp så jag kan träna…”

 

 
Lena Skogholm är också medförfattare till boken:

12 TALARES TANKAR OM KOMMUNIKATION

Vad gör du om du måste kommunicera men inte vill? Hur får du igång en dialog i ett stormöte? Går det att rädda dina tråkiga PowerPoint-bilder? Har ni utmaningar i er interna kommunikation? Har du svårt att förstå det andra könet? Hur kan du kommunicera på topp när du träffar en kund, en kollega eller en medmänniska?  

Här får du tolv talares unika tankar om kommunikation. Människor som ger inspirerande och kunskapsfyllda föreläsningar till företag, skolor, kommuner och andra organisationer i Sverige och världen. Några ger dig konkreta tipslistor, medan andra bjuder på tankar, teser eller träffande berättelser. Varje talare har sitt eget ämnesområde, sitt eget språkbruk och sitt eget kapitel.