Föreläsning
Hjärnsmart professionellt bemötande -

blir enastående!

PROFESSIONELLT BEMÖTANDE SOM GER TOPPRESULTAT

Inspirerande föreläsning om hur du ger ett professionellt bemötande, många aha-upplevelser och konkreta verktyg. Vi utgår från hjärnforskning som förklarar hur vi människor fungerar. 

Kan hjärnforskningen bli en guide för vardagen? Absolut! När vi samarbetar med hur vi människor faktiskt fungerar är det lätt att ge ett enastående bemötande! Ett professionellt bemötande med respekt och vänlighet. 

 • Många aha-upplevelser
 • Konkreta verktyg
 • Professionellt bemötande
 • Gör svåra samtal lättare
 • Bättre stämning på jobbet
 • Inspiration och skratt
 • Lätt att direkt göra skillnad
 • Mer energi och välmående 


Lena Skogholm, föreläsare bemötande, har 15 års erfarenhet och bred kompetens, även för svåra situationer.  Tidigare strateg med ansvar för bemötande medarbetare och chefer i stor organisation där kundenkäter och medarbetarenkäter visade på markant förbättrat resultatet.

 

FINNS DET EGENTLIGEN BESVÄRLIGA MÄNNISKOR? I VISSA SITUATIONER KAN VI VÄL ALLA BLI LITE BESVÄRLIGA!

När du får reda vad som händer med hjärnan vid stress, missförstånd, olika förväntningar, otrygghet, förändringar eller andra negativa situationer, ökar din förståelse för den du möter. 

Boka Lena Skogholm, en kunnig föreläsare inom bemötande, och få konkreta verktyg för att bemöta personer som är upprörda och går till attack eller hamnar i affekt och låser fast sig i negativa tongångar, ökar din professionalism. Resultatet blir ett respektfullt professionellt. 


PASSAR BRA PÅ ER
 • Konferens
 • Planeringsdag
 • Chefsdag
 • Kickoff
 • Temadag
 • Utbildningsdag

VÄLJ LÄNGD
 • 60 min koncentrerat
 • 90 min med flera tips
 • 2 timmar med mer reflektion
 • Eller ett längre upplägg

STARKA SKÄL ATT BYGGA KOMPETENS FÖR ETT PROFESSIONELLT BEMÖTANDE
 • Bättre bemötande utåt
 • Ökad kundnöjdhet
 • Bättre bemötande internt
 • Mer energi
 • Gör svåra samtal lättare
 • Bättre arbetsmiljö
 • Ökat välmående och mer energi

,

TALKMAP - METODEN BAKOM SOM BYGGER PÅ HJÄRNFORSKNING

Talkmap är metoden bakom! Skapad av Lena Skogholm och som används på många arbetsplatser runt om i Sverige för att kunna ge ett professionellt bemötande.

Vi utgår vi från forskning på ett mycket konkret och igenkännande sätt. Det ger oss kunskaper och förståelse för hur vi människor fungerar.  Många handfasta verktyg för att det ska bli lätt att ge ett gott bemötande. 

När vi får inblick i varför vi eller andra gör på ett visst sätt ger det många aha-upplevelser. Vi förstår både oss själva och andra bättre och ger ett enastående bemötande!

Play Video
Play Video

DAGENS NYHETER: INTERVJU MED LENA SKOGHOLM

PUBLICERAT 2017-04-19 I DAGENS NYHETER

Intervjun DN gjorde handlade om att arbetet kan flyta betydligt smidigare om vi lär oss att möta varandra på samma nivå. Jag tipsar om hur man undviker onödiga konflikter.

Här är några highlights från intervjun

 Här är fem situationer där det är viktigt att bemöta varandra på ett bra sätt.

1. Logik eller känsla? Om du själv är känslosam och möter en person som tänker mer logiskt behöver du anpassa ditt språk och hålla tillbaka det känslomässiga.

2.Tolka positivt. Om vi inte får någon vägledning om hur det som sägs eller skrivs ska tolkas, är det lätt att vi uppfattar budskapet åt det negativa hållet fast det kanske inte alls var avsikten, särskilt i skriven text, enligt Lena Skogholm. Därför behöver vi tänka på hur vi talar och skriver till varandra.

Detta går inte att understryka vikten av. 

3.Sprid ett positivt klimat. Vi tänker ofta positiva saker om andra men säger det inte högt. En komplimang eller ett vänligt ord betyder så otroligt mycket. Tänk på dig själv som en klimatanläggning och var medveten om vilket klimat du sprider.

Var modig och sprid det du själv vill ska råda omkring dig. 

4.Bekräfta varandra. Smörjmedlet för att en grupp ska kunna samarbeta bra och ha förtroende för varandra. Vi har även ett behov av att bli bekräftade och bekräftelse bygger upp en tillitskänsla i gruppen. Tillit skapar en bättre arbetsmiljö.

5.Ta upp konflikter. Vi kan prata om det som är svårt på ett respektfullt och snällt sätt. 

– När vi tar upp jobbiga saker är det ofta bra att ge ett vänlighetskvitto, att personen är okej och att vi menar väl. Då har vi i de flesta fall tagit udden ur det svåra med att ta upp besvärliga saker. Annars kan kollegan hamna i försvar.