Föreläsning
Hjärnsmart professionellt bemötande -

blir enastående!

PROFESSIONELLT BEMÖTANDE SOM GER TOPPRESULTAT

Inspirerande föreläsning om hur du ger ett professionellt bemötande, många aha-upplevelser och konkreta verktyg. Vi utgår från hjärnforskning som förklarar hur vi människor fungerar. 

Kan hjärnforskningen bli en guide för vardagen? Absolut! När vi samarbetar med hur vi människor faktiskt fungerar är det lätt att ge ett enastående bemötande! Ett professionellt bemötande med respekt och vänlighet. 

  • Många aha-upplevelser
  • Konkreta verktyg
  • Professionellt bemötande
  • Gör svåra samtal lättare
  • Bättre stämning på jobbet
  • Inspiration och skratt
  • Lätt att direkt göra skillnad
  • Mer energi och välmående 

Lena Skogholm, föreläsare bemötande, har 15 års erfarenhet och bred kompetens, även för svåra situationer.  Tidigare strateg med ansvar för bemötande medarbetare och chefer i stor organisation där kundenkäter och medarbetarenkäter visade på markant förbättrat resultatet.

FINNS DET EGENTLIGEN BESVÄRLIGA MÄNNISKOR? I VISSA SITUATIONER KAN VI VÄL ALLA BLI LITE BESVÄRLIGA!

När du får reda vad som händer med hjärnan vid stress, missförstånd, olika förväntningar, otrygghet, förändringar eller andra negativa situationer, ökar din förståelse för den du möter. 

Boka Lena Skogholm, en kunnig föreläsare inom bemötande, och få konkreta verktyg för att bemöta personer som är upprörda och går till attack eller hamnar i affekt och låser fast sig i negativa tongångar, ökar din professionalism. Resultatet blir ett respektfullt professionellt. 

PASSAR BRA PÅ ER

  • Konferens
  • Planeringsdag
  • Chefsdag
  • Kickoff
  • Temadag
  • Utbildningsdag

VÄLJ LÄNGD

  • 60 min koncentrerat
  • 90 min med flera tips
  • 2 timmar med mer reflektion
  • Eller ett längre upplägg

STARKA SKÄL ATT BYGGA KOMPETENS FÖR ETT PROFESSIONELLT BEMÖTANDE

  • Bättre bemötande utåt
  • Ökad kundnöjdhet
  • Bättre bemötande internt
  • Mer energi
  • Gör svåra samtal lättare
  • Bättre arbetsmiljö
  • Ökat välmående och mer energi

,

TALKMAP - METODEN BAKOM SOM BYGGER PÅ HJÄRNFORSKNING

Talkmap är metoden bakom! Skapad av Lena Skogholm och som används på många arbetsplatser runt om i Sverige för att kunna ge ett professionellt bemötande.

Vi utgår vi från forskning på ett mycket konkret och igenkännande sätt. Det ger oss kunskaper och förståelse för hur vi människor fungerar.  Många handfasta verktyg för att det ska bli lätt att ge ett gott bemötande. 

När vi får inblick i varför vi eller andra gör på ett visst sätt ger det många aha-upplevelser. Vi förstår både oss själva och andra bättre och ger ett enastående bemötande!

Play Video
Play Video

DAGENS NYHETER: INTERVJU MED LENA SKOGHOLM

PUBLICERAT 2017-04-19 I DAGENS NYHETER

 

Arbetet kan flyta betydligt smidigare om vi lär oss att möta varandra på samma nivå. Beteendevetaren Lena Skogholm tipsar om hur man undviker konflikter.

Olika personligheter på en arbetsplats kan lätt skapa konflikter och irritation. Hur de negativa tankarna om arbetskamraterna lätt tar över, intresserar beteendevetaren och föreläsaren Lena Skogholm, som har skrivit boken ”Bemötandekoden”.

Här är – Ett möte med en upprörd människa blir mycket bättre om man möter personen i det hjärnlandskap där personen befinner sig i. Det minskar stressen hos båda personerna, säger Lena Skogholm.

Hon skriver i sin bok om hur vi vill bli bemötta på samma sätt som vi själva fungerar. Då förstår vi bäst det som sägs.

 Här är fem situationer där det är viktigt att bemöta varandra på ett bra sätt.

1. Logik eller känsla? Om du själv är känslosam och möter en person som tänker mer logiskt behöver du anpassa ditt språk och hålla tillbaka det känslomässiga.

– Det gäller att hitta samma våglängd. Det handlar inte om att spela teater, utan om att anpassa sig efter hur den andre kommunicerar. När du etablerat kontakten är det lättare att gå vidare och du kan återgå till att prata mer som du brukar

2.Tolka positivt. Om vi inte får någon vägledning om hur det som sägs eller skrivs ska tolkas, är det lätt att vi uppfattar budskapet åt det negativa hållet fast det kanske inte alls var avsikten, särskilt i skriven text, enligt Lena Skogholm. Därför behöver vi tänka på hur vi talar och skriver till varandra.

– Det är vår överlevnadsinstinkt att omedvetet leta efter fel, även på jobbet. Så typiskt att de ska göra en ny omorganisation, eller varför tittar min kollega på mig på det där viset? Vad menar hon med det?

3.Sprid ett positivt klimat. Vi tänker ofta positiva saker om andra men säger det inte högt. En komplimang eller ett vänligt ord betyder så otroligt mycket. Tänk på dig själv som en klimatanläggning och var medveten om vilket klimat du sprider.

– Ha ett positivt tonfall och använd positiva ord och formuleringar så ofta du kan. När du behöver lyfta problem, håll lösningsfokus och säg hur du önskar att det skulle vara i stället för att prata om hur du inte vill ha det.

4.Bekräfta varandra. Vi har även ett behov av att bli bekräftade och bekräftelse bygger upp en tillitskänsla i gruppen. Tillit skapar en bättre arbetsmiljö.

– Vi är ju livrädda att bli utslängda ur flocken, det handlade ju om liv och död för våra förfäder. Det är kanske därför som vi så många gånger är rädda för att ta upp problem eller prata med en kollega om det som gnager.

5.Ta upp konflikter. Enligt Lena Skogholm är det bra om vi snabbt kan ta upp en konflikt med en kollega. Det går att prata snällt med varandra om jobbiga saker.

– När vi tar upp jobbiga saker är det ofta bra att ge ett vänlighetskvitto, att personen är okej och att vi menar väl. Då har vi i de flesta fall tagit udden ur det svåra med att ta upp besvärliga saker. Annars kan kollegan hamna i försvar.

Enligt Lena Skogholm är det lättare att tala om det svåra om man har ett klimat där man bekräftar varandra och har som vana att lyfta positiva saker i vardagen. Det skapar trygghet och en öppen kommunikationskanal att använda även i svåra situationer

Det kräver ändå oftast lite ansträngning att lyfta fram det positiva. Men det kan även vara positivt att tänka negativt. Som exempel nämner hon banken Lehman Brothers vars krasch blev början på finanskrisen år 2008.

– De hade ju behövt lite mer negativt tänkande i stället för all optimism. Ibland är det positivt att tänka negativt, säger Lena Skogholm.