I dag är psykosocial stress den största stressfaktorn och att hantera besvärliga situationer tar på krafterna. Därför är det så bra att känna till hur vi fungerar och texten följer:

“Lena Skogholm menar att det hjälper att förstå hur människor fungerar. Hon har skrivit boken Bemötandekoden: Konsten att förstå sig på människor och få ett bättre (arbets)liv.

Forskning visar att konflikt är något de flesta människor undviker. Ur ett evolutionspsykologiskt perspektiv antas det bero på att vi har programmerats att se konflikter som livsfarliga.”