Svåra samtal - gör det svåra samtalet lättare!

Lång erfarenhet, forskning och konkreta verktyg.

HJÄRNFORSKNING OCH KONKRETA VERKTYG GÖR det ENKLARE NÄR DET ÄR SVÅRa samtal

För många kan svåra samtal skapa en stress och osäkerhet. Föreläsare Lena Skogholm ger kunskaper om hur vi människor fungerar och reagerar vid svåra samtal tillsammans med konkreta verktyg gör att stressen minskar och säkerhet ökar. 

”Förut var det så många arga som ringde till mig, det är det inte längre.”

När du vet vad som händer, varför och hur du kan hantera situationen minskar din stress och det tar mindre energi från dig att hantera de svåra samtalen. Du agerar både mer empatiskt och mer professionellt. Föreläsare Lena Skogholm ger konkret verktyg som SKAPAR RESULTAT.

  • Många aha-upplevelser
  • Konkreta verktyg
  • Professionellt bemötande
  • Gör svåra samtal lättare
  • Bättre stämning på jobbet
  • Inspiration och skratt
  • Svåra samtal med personal
  • Lätt att direkt göra skillnad
  • Mer energi och välmående 

KUNSKAPER SOM SKAPAR SÄKERHET I SVÅRA SAMTAL

Det är inte alltid så lätt att hantera svåra samtal där det kan finnas mycket känslor inblandat, det är helt orimliga förväntningar eller i väldigt pressade situationer. Man kan själv känna sig stressad, blir osäker på hur man ska hantera det som händer i samtalet och känna obehag inför reaktioner som kommer. 

Lena Skogholm – en föreläsare som gör skillnad!
“Jag har färre samtal som blir så svåra och när det händer vet jag oftast precis hur jag kan göra. Det har minskat min stress betydligt. Tusen tack!”

PASSAR BRA PÅ ER

  • Konferens
  • Planeringsdag
  • Chefsdag
  • Kickoff
  • Temadag
  • Utbildningsdag

VÄLJ LÄNGD

  • 60 min koncentrerat
  • 90 min med flera tips
  • 2 timmar med mer reflektion
  • Eller ett längre upplägg

STARKA SKÄL ATT BYGGA KOMPETENS FÖR ATT HANTERA SVÅRA SAMTAL

  • Mer professionellt
  • Bättre bemötande utåt
  • ökad kundnöjdhet
  • Ökad säkerhet
  • Minskad stress
  • Gör svåra samtal lättare
  • Bättre arbetsmiljö
  • Svåra samtal med personal
  • Ökat välmående och mer energi

Det kan vara svåra samtal med personal, med kunder, i särskilt svåra situationer eller där förmåga till en dialog av olika skäl är begränsad. Boka en kunnig föreläsare med bred kompetens, även för svårare situationer. 

“Jag tyckte jag kunde hantera svåra samtal på ett bra sätt innan föreläsningen och förstod inte riktigt vad det skulle tillföra. Men det har verkligen underlättat i mitt arbete enormt mycket.” 

Play Video

ARTIKEL I ARBETSSKYDD: BEMÖT KÄNSLOR MED LUGN LOGIK

PUBLICERAD I 2018-03-08 TEXT: HANNA LARSSON

Konfliktlösning, avskedanden och svåra samtal hör till vardagen på många företag. Det kan vara både utmanande och känslomässigt krävande för både personal och hr-ansvarig. Mitt i allt detta gäller det att behålla lugnet och agera professionellt.

– Jag har träffat många i branschen som har det tufft. Att vara hr-specialist kan stundtals vara mycket psykiskt krävande, säger Lena Skogholm.

Lena Skogholm menar att det hjälper att förstå hur människor fungerar. Hon har skrivit boken Bemötandekoden: Konsten att förstå sig på människor och få ett bättre (arbets)liv. Den handlar om hur vi på bästa sätt kan förstå och bemöta andra, och även förstå oss själva. Utgångspunkten är interpersonell neurobiologi, en integration mellan olika forskningsfält som intresserar sig för hur hjärnan, medvetandet och våra relationer hela tiden påverkar och förändrar varandra.

Forskning visar att konflikt är något de flesta människor undviker. Ur ett evolutionspsykologiskt perspektiv antas det bero på att vi har programmerats att se konflikter som livsfarliga.

– Konflikter gjorde att vi riskerade bli uteslutna ur gruppen. Förr ledde det till en säker död då man inte klarade sig på egen hand, säger Lena Skogholm.

 

För att behålla lugnet menar Lena Skogholm att det hjälper att tänka att det här är personens bästa sätt att hantera situationen just nu. På så sätt blir det möjligt att behålla förståelsen för den andra människan. Samtidigt aktiverar den logiska tanken det kognitiva systemet i hjärnan, prefrontala cortex, medan rädslo- och känslocentret, amygdala, dämpas. Ett annat sätt att kunna behålla lugnet och vara professionell är att ha rätt verktyg för konflikthantering. Lena Skogholm förespråkar validerande samtal, där samtalsparterna får uttrycka sin bild av verkligheten, och där samtalsledaren bekräftar att den förstår – men utan att värdera det som sägs.

– Validerande samtal har en förmåga att lugna ner situationen. Alla parter blir sedda och lyssnade på, och det hjälper dig som samtalsledare att själv behålla lugnet, samtidigt som du får en ökad förståelse för situationen, säger Lena Skogholm.

 

Hon berättar om en studie där två grupper fick se hemska bilder. Den ena gruppen bestod av munkar som mediterade mycket, och den andra gruppen av personer som inte mediterat. Gruppen som inte mediterat kände med människorna på bilderna och starka känslor väcktes. Men hos munkarna aktiverades i stället en plats i prefrontala cortex som även aktiveras vid positiva känslor. Munkarna berättade också att de kände omtanke och omsorg för personerna på bilderna.

 

– Ledningen behöver arbeta med den sociala arbetsmiljön på ett strategiskt sätt. Det tar udden av många konflikter och underlättar när svåra saker ska hanteras, säger Lena Skogholm. Samtidigt framhåller hon hur viktigt det är att acceptera sina egna känslor, och inte ställa alltför stora krav på sig själv.

Att hantera negativa känslor kräver mycket energi, och Lena Skogholm tycker därför att vi borde energideklarera oss själva. Det vill säga: fundera över vad som ger och tar energi, både på jobbet och fritiden, och försöka hitta en balans. Blir det för mycket som slukar energi slutar hjärnan fungera som den ska.

– När man pratar om livspusslet pratar man ofta om hur viktigt det är med tiden. Visst, tiden är viktig, men energin är viktigare. Har du en timme på jobbet med mycket energi får du mycket gjort, har du lite energi får du inget gjort, säger Lena Skogholm.

Under jobbiga perioder, till exempel med uppsägningar eller arbetsmiljöproblem, kan det därför vara läge att be arbetsgivaren om avlastning.

– Här är det läge att vara tydlig och ställa krav. Arbetsgivaren har faktiskt ett lagligt ansvar för din psykosociala arbetsmiljö, säger Lena Skogholm.

Hon anser även att hr-specialister borde ha en handledare att prata med under tuffare perioder – precis som andra personalgrupper som håller svåra samtal.

– Att härbärgera allt själv är inte okej, säger hon