Koden till tonårshjärnan

Konsten att förstå sig på tonåringen och få en bättre relation och dialog

FÖRELÄSNING & BOK SOM FÖRÄNDRAR DIN SYN PÅ TONÅRINGEN

Koden till tonårshjärnan

TONÅRSHJÄRNAN
- DET DU ÖNSKADE ATT DU VISSTE

Tänk om du fick titta in i tonåringens hjärna och förstå vad som skedde där? Det bjuds du på i den här föreläsningen: Koden till tonårshjärnan.

Det handlar om konsten att förstå sig på tonåringen och få en bättre relation och dialog. Tonåringens hjärnan går i genom en stor ombyggnation, nya vägar ska byggas och en del tas bort. Inte konstigt alls att vi kan möta en trött tonåring. För hjärnan slukar energi hos tonåringar. 

Det är gas på de äldre känslostyrda delarna i hjärnan samtidigt som de nya delarna i tonåringens hjärnan inte är fullt utbyggd och det saknas ibland en kognitiv broms. Det är som en ferrari som tidvis kör med full gas utan broms.  

Trött tonåring

HUMOR, ALLVAR OCH KONKRETA TIPS!

Kan hjärnforskningen bli en guide för vardagen i mötet med tonåringar? Absolut! Det kommer underlätta din vardag betydligt. Ju mer kunskaper vi har om hur hjärnans utveckling påverkar tonåringen att fungerar desto lättare att kommunicera och bemöta på ett bra sätt. 

Den gamla sanning att hormoner styr tonåringar stämmer inte. Det är snarare tonårshjärnans sätt att fungera som håller i spakarna. 

Med tanke på hur det ser ut med den psykiska ohälsan för våra tonåringar är detta ovärderlig kunskap. Hjärnans utveckling hos tonåringar är en viktig och skör period. 

Boka Lena Skogholm, föreläsare med expertkunskaper om tonårshjärnan, både i teori och praktik.

Föreläsning Tonårshjärnan

VI STYRS AV BIOLOGISKA PROGRAM

 Vi styrs till stor del av biologiska program som växt sig starkt i vår hjärna därför att det var till stort överlevnadsvärde för våra förfäder. Det sker också en stor prägling på barnet och tonåringens hjärna. När vi förstår mer om hjärnans utveckling och får konkreta verktyg för att bemöta tonåringen utifrån tonårshjärnans förutsättningar, blir det betydligt bättre och går lättare för alla parter.

 • Många aha-upplevelser
 • Konkreta verktyg
 • Respektfullt bemötande
 • Gör svåra samtal lättare
 • Bättre stämning 
 • Lätt att direkt göra skillnad
 • Mer energi och välmående 

BOKA FÖRELÄSNINGEN KODEN TILL TONÅRSHJÄRNAN


PASSAR BRA PÅ ER
 • Konferens
 • Planeringsdag
 • Chefsdag
 • Kickoff
 • Temadag
 • Utbildningsdag

VÄLJ LÄNGD
 • 60 min koncentrerat
 • 90 min med flera tips
 • 2 timmar med mer reflektion
 • Eller ett längre upplägg

STARKA SKÄL ATT BYGGA KOMPETENS FÖR TONÅRSHJÄRNAN
 • Bättre bemötande 
 • Ökad förståelse
 • Bättre samtal
 • Flera verktyg
 • Förståelse för hjärnans utveckling
 • Mer energi
 • Gör svåra samtal lättare
 • Ökat välmående och mer energi

SUCCÉBOKEN KODEN TILL TONÅRSHJÄRNAN

Koden till tonårshjärnan

EN BOK SOM FÖRÄNDRAR DIN SYN PÅ TONÅRINGEN OCH GER DIG REDSKAP FÖR ATT GÖRA TONÅRSTIDEN MINDRE KRÅNGLIG!

I den här boken bjuds du en fascinerande upptäcktsfärd i tonårshjärnan som ger dig många aha-upplevelser och hög igenkänning. Till forskningen knyts användbara tips och verktyg så att du direkt får nytta av kunskaperna.

Pedagogiskt, vetenskapligt underbyggt, roligt och personligt med målande exempel beskriver Lena Skogholm tonårshjärnan del för del och ger dig en mängd konkreta verktyg, tips och råd så att du kan samarbeta med tonårshjärnans förutsättningar. De underlättar livet både för dig och tonåringen, er relation blir bättre och er dialog smidigare.

Under tonåren sker en total ombyggnation av hjärnan och det kan vara förvirrande för alla när den ”drabbar” tonåringen. Men ju mer du känner till och förstår om vad som sker i tonårshjärnan, desto enklare både för dig och tonåringen. Det ger dig bokstavligen ”inside information” om det som sker under tonårstiden.

Här slås även hål på den gamla sanningen om att det är hormonerna som styr tonåringen. Forskningen visar att det är tonårshjärnans sätt att fungera som främst påverkar tonåringens beteenden.

Koden till tonårshjärnan är en praktisk handbok samtidigt som du får avslöjande insikter om den senaste forskningen om tonårshjärnan.  Högaktuellt och lättillgängligt!

 

Illustrationer: Per Pelz