Våld i nära relationer

Bemötandet - en läkande kraft

STORT TACK till dig Lena som gjorde det möjligt för oss att gå din utbildning i svåra samtal/bemötande vid våld i nära relationer. Vi hade med som en punkt på vår senaste volontärsträff att reflektera över utbildningen och litteraturen som vi fick. ALLA var/är supernöjda!

Helen Röhl Mohlin, Kristianstads kvinnojour

 

UTBILDNING VÅLD I NÄRA RELATIONER - FOKUS BEMÖTANDE

Utbildning våld i nära relationer ger er konkreta verktyg för att skapa ett respektfullt och läkande bemötande vid mycket svåra situationer. Insikter om vad som händer i hjärnan vid våld och trauman, vid stress och psykologisk/fysisk otrygghet.

Detta underlättar ett svårt arbete avsevärt. Minskar stressen och ger en ökad känsla av kontroll och säkerhet. 

Lena Skogholm, föreläsare bemötande sedan över 15 år har stor erfarenhet och bred kompetens, även för bemötande i mycket svåra situationer.  Tidigare har Lena arbetat som strateg med ansvar för bemötande – medarbetare och chefer – i stor organisation där kundenkäter och medarbetarenkäter visade på markant förbättrat resultatet.

BEMÖTANDET ÄR EN LÄKANDE KRAFT

Vi skapar varandra! Varje möte kan bygga upp oss eller rasera oss. En person som lever med våld i nära relationer har tryckts ner gång på gång. Genom ditt bemötande, hela ditt uppträdande, kan du vara med och bygga upp personen. Det är många gånger en outnyttjad resurs och minskar den psykiska ohälsan hos den utsatte på sikt. Ett gott bemötande ger möjlighet till läkning. Denna utbildning våld nära relationer ger insikter om bemötandets kraft vid våld i nära relationer. Forskningsbaserat och konkreta verktyg ges. 

I denna föreläsning våld nära relationer får du reda vad som händer med hjärnan när en person utsatts för våld/trauman, vid stress, otrygghet, förändringar eller andra negativa situationer, ökar din förståelse för den du möter.

Boka Lena Skogholm, en kunnig föreläsare inom bemötande våld i nära relationer, och få konkreta verktyg för att ge ett läkande bemötande. 

Utbildning våld i nära relationer:


PASSAR BRA PÅ ER
 • Konferens
 • Planeringsdag
 • Chefsdag
 • Kickoff
 • Temadag
 • Utbildningsdag

VÄLJ LÄNGD
 • 60 min koncentrerat
 • 90 min med flera tips
 • 2 timmar med mer reflektion
 • Eller ett längre upplägg

STARKA SKÄL ATT BYGGA KOMPETENS FÖR ETT LÄKANDE BEMÖTANDE VÅLD I NÄRA RELATIONER
 • Konkreta verktyg som underlättar
 • Ökar känslan av kontroll vid svåra möten
 • Minskar stress
 • Forskningsbaserat
 • Gör svåra samtal lättare
 • Bättre arbetsmiljö
 • En läkande kraft

SAMARBETE MARIA LARSSON - GRUNDARE AV PODDEN MÖRKERTALET

Få ett helhetsperspektiv – boka föreläsning våld i nära relationer med både Lena Skogholm och Maria Larsson. Kan bokas på olika dagar eller samma dag. Föreläsningar och utbildningar på upp till en heldag.

Maria Larsson motto och arbetsmetodik är mänskliga rättigheter i praktiken. Hon använder sina livserfarenheter av bland annat våld i nära relation och ojämställda arbetsplatser till att förbättra samhället.

Maria har ett både ett mjukt tonläge och samtidigt en sylvass skärpa i svåra frågor som rör mänskliga rättigheter såsom rör våld i nära relation, övergrepp mot barn, psykisk ohälsa, brott och radikalisering. Hon har en djup kunskap om olika samhällsfunktioner och därtill en analytisk förmåga och lösningsfokus som är en stor tillgång för er.

Exempel på Marias uppdrag/engagemang:

 • Konsult inom informationssäkerhet för samhällsviktiga verksamheter samt GDPR
 • Podden Mörkertalet – mänskliga rättigheter i praktiken
 • Startade och drev polisens #metoo- upprop #nödvärn,
 • Använder digitala workshopverktyg för att ge brottsutsatta människor en röst och synliggöra brister i samhället
 • Föreläser och utbildar om våld, likabehandling och mångfald.
 • Kommunikatör
 • Barnrättsstrateg enligt SKR:s modell 
Podden Mörkertalet Maria Larsson

VÅLD I NÄRA RELATIONER UTBILDNING BEHÖVS

DEFINITION VÅLD I NÄRA RELATIONER

Våldshandlingarna kan ha olika karaktär och består ofta av en kombination av olika handlingar.

 • Fysiskt våld kan bestå av örfilar, knytnävsslag, slag med tillhyggen, knivstick, sparkar och stryptag.
 • Psykiskt våld kan handla om nedsättande kommentarer, förlöjliganden, glåpord, hot, tvång och trakasserier. Den våldsutsatta kan också utsättas för kontroll och social isolering.
 • Sexuellt våld kan innebära olika former av sexuellt påtvingade handlingar. Det kan till exempel vara att tvinga den utsatta att se på pornografi, samlag utan samtycke, sexuella trakasserier och användning av ett sexuellt kränkande språk.

Våld är ett mångtydigt begrepp som i både forskning och praktik kan definieras på olika sätt.. Våld kan också vara handlingar som enligt rådande lagstiftning inte definieras som brott, men som sammantaget kan skapa ett mönster av utsatthet. 

 

MÅNGA BARN ÄR UTSATTA

Våld i nära relationer drabbar både kvinnor och män, men kvinnor drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld. Förövaren är i majoriteten av fallen en man. Många barn upplever våld i sin familj. Enligt Brottsförebyggande rådet lever cirka 150 000 barn i Sverige tillsammans med en förälder som blivit misshandlad av den andra föräldern.

Vi inser direkt att vi med alla medel behöver stoppa våldet – om om det sker stärka kompetensen i bemötandet så att det kan bli en läkande kraft. Vi människor skapar varandra. Detta visar särskilt om en person blivit helt nedbruten. Då är varje insats för att bygga upp personen oändligt viktigt.

Våld kan även ta sig uttryck på andra sätt:

 • Försummelse, till exempel genom att den utsatta inte får den hjälp med mat, medicin eller hygien som hen behöver.
 • Digitalt våld som till exempel kan bestå av hotfulla eller kränkande sms eller kontroll av hur någon förflyttar sig via GPS.
 • Ekonomiskt våld som kan uttryckas genom ekonomiska hot, begränsningar av gemensamma ekonomiska tillgångar eller genom att tvinga någon att utföra ekonomiska olagligheter.
 • Materiellt våld som kan innebära förstörelse eller stöld av den utsattas personliga tillhörigheter, bohag, värdesaker med mera.