Inspirationsföreläsningar

BOOSTA ER KONFERENS MED EN INSPIRATIONSFÖRELÄSNING OCH FÅ MED BÅDE KUNSKAPER OCH NY ENERGI

Här hittar du olika inspirationsföreläsningar som både ger kunskaper och boostar med ny energi. Du kan välja mellan föreläsningar som handlar om bemötande, ledarskap, arbetsglädje, stresshantering, svåra samtal och tonårshjärnan.

Återkommande fina referenser och du kan läsa några av dem ovan. Som inspirationsföreläsare är Lena mycket uppskattad för sin pedagogiska förmåga att förklara komplicerade funktioner i hjärnan på ett igenkännande och humoristiskt sätt fyllt med energi. 

Den röda tråden i alla inspirationsföreläsningarna är att förstå bakomliggande hur vi människor fungerar och få verktyg för att kunna agera i linje med det. 

Lena Skogholm har mött tusentals chefer och medarbetare och sett tydliga resultat när kunskaperna har praktiserats i det dagliga arbetet. 

Det är så toppenbra att vi faktiskt kan lära oss hur vi människor funkar genom ny hjärnforskning! När vi sedan lägger till handfasta verktyg till hur vi kan samarbeta med hjärnans förutsättningar – ja då kan resultatet bara bli kanonbra!

Kunskaperna motiverar oss att agera och när vi förstår bakomliggande faktorer blir det lättare för oss att göra rätt. 

Forskningen  beskrivs på ett sätt som är lätt att ta till sig och som alla kan känna igen sig! Stor igenkänning, skratt och många aha-upplevelser!

 

INSPIRAITONSFÖRELÄSNINGARNA HITTAR DU HÄR!

 

HJÄRNSMART BEMÖTANDE – ENASTÅENDE!

 

HJÄRNSMART LEDARSKAP – TYDLIGA RESULTAT

 

HJÄRNSMART SRESSHANTERING – HÅLLBART ARBETSLIV 

 

 SOCIAL ARBETSMILJÖ SOM GER ARBETSGLÄDJE

 

 

HJÄRNSMART SJÄLVLEDARSKAP – MOTIVERAR

 

 TONÅRSHJÄRNAN – BEMÖTANDEKODEN TILL TONÅRINGAR

 

SVÅRA SAMTAL 

LENA SKOGHOLM ÄR BETEENDEVETAREN OCH INSPIRATIONSFÖRELÄSAREN SOM SKRIVIT BÄSTSÄLJAREN BEMÖTANDEKODEN.

LÄS BOKENS INLEDNING HÄR

 

INLEDNING BEMÖTANDEKODEN

 

Behandla människor som om de vore de personer de borde vara.

Goethe

 

Mycket i våra liv handlar om relationer. Relationer på jobbet, i skolan eller hemma. Många av våra tankar handlar om dessa relationer och vi ägnar mycket tid och energi till att försöka läsa av andra. Hur tänker de nu och hur kommer de att agera? Hur ska vi själva svara på det? Vad tänker de om oss då? Tycker de att vi är okej?

Alla dessa möten med andra människor kan vara ganska oförutsägbara. Hur personer kommer att agera när vi träffar dem, beror på hur de känner och tänker för tillfället. Och det beror på många saker som till exempel hur stressade de är eller vad som hänt innan de träffar oss.

Det som sedan händer oss emellan påverkar vad vi själva känner och tänker. Varför sa hon så? Vad menade han med det där?

Detta har historiskt livsviktiga orsaker. För länge sedan när vi levde på savannen var det av största vikt för oss att få vara en del av flocken. Blev vi utestängda från den innebar det en säker död. Därför var det viktigt att hela tiden ha koll på att man hade sin plats säkerställd i flocken. Vilken relation man hade till de andra flockmedlemmarna behövde hela tiden ses över. Det var viktigt att de andra flockmedlemmarna ville att man skulle vara en i gänget. Med detta i åtanke är det inte så konstigt att vi funderar mycket på relationer och att konflikter tär mycket på oss.

Men kan vi lära oss mer om hur vi människor fungerar, så att det mänskliga samspelet stressar oss mindre och samtidigt skapa riktigt bra möten i vardagen? Kan vi genom ny kunskap känna oss mer trygga och säkra i vårt möte med andra människor? Ja visst kan vi det! Och det vill den här boken ta fasta på.

I Bemötandekoden – Konsten att förstå sig på människor och få ett bättre (arbets)liv beskrivs modern hjärnforskning som synliggör den hårdvara som styr oss människor. När vi känner till vilka biologiska program som styr oss och hur de fungerar, skapar det större säkerhet för oss. Det blir till en guide för det mänskliga samspelet och vi får en vägledning om hjärnans förutsättningar i mötet med varandra.

Möten oss människor emellan skapar till stora delar våra liv. Det påverkar hur vi tänker om oss själva och om varandra. Blir jag lyssnad på och känner mig respekterad ger det mig större självkänsla och självförtroende. Blir jag förminskad och inte tas på allvar börjar jag tvivla på mig själv.

Att bli lyssnad på och bli tagen på allvar är livsviktigt . När det vi säger gills på riktigt, uppfattar vi att vi får vara en del i flocken. De andra (flockmedlemmarna) visar att de ser mig och bryr sig om vad jag har att säga. Mötet mellan oss blir därför så oerhört viktigt. Det är som att vi skapas och blir till i mötet med varandra.

Ett bra bemötande kan hjälpa till i en svår situation och lyfta den. Ett dåligt bemötande kan förstöra en enkel vardagssituation. Ett bra möte ger medvind som gör att våra steg blir lättare. Det är som att någon skjuter på i uppförsbacken. Ett dåligt bemötande kan vara som att gå i stark motvind. Om krafterna redan tryter blir det väldigt jobbigt.

Under de tiotal år jag föreläst och utbildat har jag fått höra många berättelser. Det kan ha varit hur en chefs bemötande av medarbetarna har tänt eller släckt arbetsgnistan, hur bemötandet av kunden är det som avgjort försäljningssiffrorna, hur bemötandet kollegorna emellan lett till konflikthärdar. Jag har också sett hur ett riktigt bra bemötande kollegor emellan och av kund skapat både arbetsglädje och bättre resultat.

Sedan barnsben har jag iakttagit och reflekterat över hur vi beter oss gentemot varandra, och mitt intresse har lett till att jag utbildat mig till beteendevetare och pedagog. De senaste 25 åren har jag varit passionerat intresserad av hjärnan och har specialiserat mig på hur vi kan ha nytta av hjärnforskning i vardagen.

När vi i vardagens möten med andra samarbetar med det som händer i hjärnan, slipper vi falla över språkliga snubbeltrådar. Vi har istället ett rep av kunskap att hålla oss i när vi möter andra. Det har vi nytta av i alla möten och kanske allra mest i svåra situationer eller när vi själva känner oss stressade eller pressade.

Mot denna bakgrund vill jag hälsa dig varmt välkommen till Bemötandekoden – Konsten att förstå sig på människor och få ett bättre (arbets) liv och hoppas att den ska ge dig nya infallsvinklar som underlättar din vardag i mötet både med andra och med dig själv!

 

PS:
Jag fick det här mejlet av en chef för ett tag sedan.

“Det är helt otroligt! Den svåra konflikt som vi berättade om är borta nu. Medarbetarna själva sa efter att du varit här, att nu använder vi de här språkverktygen i konflikten. Och vad hände? Det som varit infekterat under lång tid bara försvann.”

 

VARMT VÄLKOMMEN ATT BOKA EN INSPIRATIONSFÖRELÄSNING TILL ER KONFERENS ELLER KICK-OFF!