Inspirationsföreläsningar

Här kan du läsa mer om Lena Skogholms föreläsningar inom följande områden:

Bemötande – Ledarskap – Social arbetsmiljö – Stresshantering – Svåra samtal – Självledarskap – Tonårshjärnan

KUNDREFERENSER

“Vilken förmiddag, blev så lyckat! Alla jag pratat med var nöjda och tyckte du var suverän att lyssna på!”

FLENS KOMMUN

INSPIRATIONSFÖRELÄSNINGAR MED KUNSKAPER OCH KONKRETA VERKTYG SOM SKAPAR TYDLIGA RESULTAT

Kunnig föreläsare ger inspirationsföreläsningar som skapar tydliga resultat.  Lena Skogholm är föreläsare inom ämnena bemötande, ledarskap, stresshantering, självledarskap, social arbetsmiljö som ger arbetsglädje, svåra samtal och tonårshjärnan.  Läs mer nedan om de olika föreläsningarna.

Som inspirationsföreläsare är Lena mycket uppskattad för sin pedagogiska förmåga att ge kunskaper om hjärnan och visa hur vi har stor nytta av det i vardagen och gör det på ett igenkännande och humoristiskt sätt, fyllt med energi. Och för att ge konkreta verktyg så att inpirationsföreläsning verkligen skapar tydliga resultat.

Den röda tråden i alla inspirationsföreläsningarna är att förstå bakomliggande hur vi människor fungerar och få verktyg för att kunna agera i linje med det. Välkommen att boka föreläsare Lena Skogholm.

 • Många aha-upplevelser
 • Konkreta verktyg
 • Bättre stämning på jobbet
 • Inspiration och skratt
 • Lätt att direkt göra skillnad
 • Mer energi och välmående

PASSAR BRA PÅ ER
 • Konferens
 • Planeringsdag
 • Chefsdag
 • Kickoff
 • Temadag
 • Utbildningsdag

VÄLJ LÄNGD
 • 60 min koncentrerat
 • 90 min med flera tips
 • 2 timmar med mer reflektion
 • Eller ett längre upplägg

INSPIRATIONSFÖRELÄSNINGAR

HJÄRNSMART BEMÖTANDE – ENASTÅENDE!

En föreläsning som ger konkreta verktyg som är lätta att direkt börja använda och som skapar ett enastående bemötande. Ett bra bemötande får ringar på vattnet och påverkar både stämningen på jobbet och resultatet. Aha-upplevelser, forskningsbaserat framfört på ett igenkännande sätt som lockar till skratt. Medryckande, nyttigt och roligt!

HJÄRNSMART LEDARSKAP – TYDLIGA RESULTAT

Vill ni ligga i framkant och ha senaste forskningen som grund för ert ledarskap? Här får ni konkreta verktyg för ett professionellt ledarskap som underlättar chefsrollen och minskar stressen. Bättre resultat i medarbetarenkäter, mer energi och arbetsglädje. Handfasta tips för både det vardagliga arbetet och mer svåra situationer. Inspiration, aha-upplevelser och mycket användbar i vardagen!

SOCIAL ARBETSMILJÖ – ARBETSGLÄDJE OCH HÅLLBART ARBETSLIV

Bättre stämning på jobbet? Önskar ni en arbetsmiljö som ger mer arbetsglädje och mer energi? I den här föreläsningen får ni konkreta verktyg för att skapa en arbetsmiljö att längta till. Forskning om hur vi människor fungerar lyfts på ett humoristiskt och igenkännande sätt. Aha-upplevelser som motiverar att skapa en riktigt bra arbetsmiljö!

HJÄRNSMART STRESSHANTERING – FÅ AIRBAG MOT STRESS

Går det att skaffa en airbag mot stress? Javisst! Det är den smartaste stresshanteringen. Hur? Det får du reda på i den här tankeväckande föreläsningen som ger massor med aha-upplevelser och ger konkreta verktyg att minska stress och hantera daglig påfrestning på ett sätt som inte sliter på dig.  Ett mer hållbart liv och arbetsliv blir resultat

TONÅRSHJÄRNAN – BEMÖTANDEKODEN TILL TONÅRINGAR

Tänk om du kunde titta in i tonåringens hjärna och förstå vad som hände där? Det bjuds du på i denna otroligt intressanta föreläsning om Tonårshjärnan. Därtill får du verktyg som du kan använda varje dag i mötet med tonåringen för att skapa en god kommunikation. Här får du Bemötandekoden till tonåringen!

HJÄRNSMART SJÄLVLEDARSKAP – MOTIVERAR

Här bjuds på konkreta verktyg som ger ett tydligt självledarskap i yrkesrollen och även privat.  Medarbetare som tar ansvar, är mer delaktiga och tar ett ledarskap i sitt medarbetarskap. Baserat på forskning om hur vi människor fungerar. Ger många aha-upplevelser,  igenkänning och skapar vilja till förändring. 

KONKRETA VERKTYG FÖR SVÅRA SAMTAL 

I den här föreläsningen ges kunskaper om vad som händer med oss människor i svåra situationer eller när påfrestningarna leder till känslomässig eller mental härdsmälta. Hur möter vi det på ett respektfullt sätt och samtidigt leder samtalet framåt på ett vänligt sätt? Här ges konkreta verktyg som är mycket användbara och som gör stor skillnad i nästa svåra samtal!

Play Video

INSPIRATIONSFÖRELÄSARE & FÖRFATTARE TILL SUCCÉBOKEN BEMÖTANDEKODEN

Bemötandekoden
INLEDNING TILL BEMÖTANDEKODEN 

 

Behandla människor som om de vore de personer de borde vara.

Goethe

Mycket i våra liv handlar om relationer. Relationer på jobbet, i skolan eller hemma. Många av våra tankar handlar om dessa relationer och vi ägnar mycket tid och energi till att försöka läsa av andra. Hur tänker de nu och hur kommer de att agera? Hur ska vi själva svara på det? Vad tänker de om oss då? Tycker de att vi är okej?

Alla dessa möten med andra människor kan vara ganska oförutsägbara. Hur personer kommer att agera när vi träffar dem, beror på hur de känner och tänker för tillfället. Och det beror på många saker som till exempel hur stressade de är eller vad som hänt innan de träffar oss.

Det som sedan händer oss emellan påverkar vad vi själva känner och tänker. Varför sa hon så? Vad menade han med det där?

Detta har historiskt livsviktiga orsaker. För länge sedan när vi levde på savannen var det av största vikt för oss att få vara en del av flocken. Blev vi utestängda från den innebar det en säker död. Därför var det viktigt att hela tiden ha koll på att man hade sin plats säkerställd i flocken. Vilken relation man hade till de andra flockmedlemmarna behövde hela tiden ses över. Det var viktigt att de andra flockmedlemmarna ville att man skulle vara en i gänget. Med detta i åtanke är det inte så konstigt att vi funderar mycket på relationer och att konflikter tär mycket på oss.

Men kan vi lära oss mer om hur vi människor fungerar, så att det mänskliga samspelet stressar oss mindre och samtidigt skapa riktigt bra möten i vardagen? Kan vi genom ny kunskap känna oss mer trygga och säkra i vårt möte med andra människor? Ja visst kan vi det! Och det vill den här boken ta fasta på.

Mental träning

 

 I Bemötandekoden – Konsten att förstå sig på människor och få ett bättre (arbets)liv beskrivs modern hjärnforskning som synliggör den hårdvara som styr oss människor. När vi känner till vilka biologiska program som styr oss och hur de fungerar, skapar det större säkerhet för oss. Det blir till en guide för det mänskliga samspelet och vi får en vägledning om hjärnans förutsättningar i mötet med varandra.

Möten oss människor emellan skapar till stora delar våra liv. Det påverkar hur vi tänker om oss själva och om varandra. Blir jag lyssnad på och känner mig respekterad ger det mig större självkänsla och självförtroende. Blir jag förminskad och inte tas på allvar börjar jag tvivla på mig själv.

Att bli lyssnad på och bli tagen på allvar är livsviktigt . När det vi säger gills på riktigt, uppfattar vi att vi får vara en del i flocken. De andra (flockmedlemmarna) visar att de ser mig och bryr sig om vad jag har att säga. Mötet mellan oss blir därför så oerhört viktigt. Det är som att vi skapas och blir till i mötet med varandra.

Ett bra bemötande kan hjälpa till i en svår situation och lyfta den. Ett dåligt bemötande kan förstöra en enkel vardagssituation. Ett bra möte ger medvind som gör att våra steg blir lättare. Det är som att någon skjuter på i uppförsbacken. Ett dåligt bemötande kan vara som att gå i stark motvind. Om krafterna redan tryter blir det väldigt jobbigt. 

Bemötandekoden

 

Under de tiotal år jag föreläst och utbildat har jag fått höra många berättelser. Det kan ha varit hur en chefs bemötande av medarbetarna har tänt eller släckt arbetsgnistan, hur bemötandet av kunden är det som avgjort försäljningssiffrorna, hur bemötandet kollegorna emellan lett till konflikthärdar. Jag har också sett hur ett riktigt bra bemötande kollegor emellan och av kund skapat både arbetsglädje och bättre resultat.

Sedan barnsben har jag iakttagit och reflekterat över hur vi beter oss gentemot varandra, och mitt intresse har lett till att jag utbildat mig till beteendevetare och pedagog. De senaste 25 åren har jag varit passionerat intresserad av hjärnan och har specialiserat mig på hur vi kan ha nytta av hjärnforskning i vardagen.

När vi i vardagens möten med andra samarbetar med det som händer i hjärnan, slipper vi falla över språkliga snubbeltrådar. Vi har istället ett rep av kunskap att hålla oss i när vi möter andra. Det har vi nytta av i alla möten och kanske allra mest i svåra situationer eller när vi själva känner oss stressade eller pressade.

Mot denna bakgrund vill jag hälsa dig varmt välkommen till Bemötandekoden – Konsten att förstå sig på människor och få ett bättre (arbets) liv och hoppas att den ska ge dig nya infallsvinklar som underlättar din vardag i mötet både med andra och med dig själv!

PS:
Jag fick det här mejlet av en chef för ett tag sedan.

“Det är helt otroligt! Den svåra konflikt som vi berättade om är borta nu. Medarbetarna själva sa efter att du varit här, att nu använder vi de här språkverktygen i konflikten. Och vad hände? Det som varit infekterat under lång tid bara försvann.”