Lena Skogholm - Föreläsare i Västerås

Inspirationsföreläsningar, Västerås

INSPIRATIONSFÖRELÄSNINGAR I VÄSTERÅS - KONKRETA VERKTYG SOM SKAPAR TYDLIGA RESULTAT

Söker du en föreläsare i Västerås som både ger inspiration, kunskaper och konkreta verktyg?

  • Många aha-upplevelser
  • Konkreta verktyg
  • Bättre stämning på jobbet
  • Inspiration och skratt
  • Lätt att direkt göra skillnad
  • Mer energi och välmående

Som inspirationsföreläsare är Lena mycket uppskattad för sin pedagogiska förmåga att ge kunskaper om hjärnan och visa hur vi har stor nytta av det i vardagen och gör det på ett igenkännande och humoristiskt sätt, fyllt med energi. En föreläsare i Västerås som ger konkreta verktyg så att inspirationsföreläsningen verkligen skapar tydliga resultat. 

 

PASSAR BRA PÅ ER

  • Konferens
  • Planeringsdag
  • Chefsdag
  • Kickoff
  • Temadag
  • Utbildningsdag

VÄLJ LÄNGD

  • 60 min koncentrerat
  • 90 min med flera tips
  • 2 timmar med mer reflektion
  • Eller ett längre upplägg

INSPIRATIONSFÖRELÄSNINGAR

HJÄRNSMART BEMÖTANDE – ENASTÅENDE!

En föreläsning som ger konkreta verktyg som är lätta att direkt börja använda och som skapar ett enastående bemötande. Ett bra bemötande får ringar på vattnet och på verkar både stämningen på jobbet och resultatet. Aha-upplevelser, forskningsbaserat framfört på ett igenkännande sätt som lockar till skratt. Medryckande, nyttigt och roligt!

HJÄRNSMART LEDARSKAP – TYDLIGA RESULTAT

Vill ni ligga i framkant och ha senaste forskningen som grund för ert ledarskap? Här får ni konkreta verktyg för ett professionellt ledarskap som underlättar chefsrollen och minskar stressen. Bättre resultat i medarbetarenkäter, mer energi och arbetsglädje. Handfasta tips för både det vardagliga arbetet och mer svåra situationer. Inspiration, aha-upplevelser och mycket användbar i vardagen!

HJÄRNSMART STRESSHANTERING – FÅ EN AIRBAG MOT STRESS

Går det att skaffa en airbag mot stress? Javisst! Det är den smartaste stresshanteringen. Hur? Det får du reda på i den här tankeväckande föreläsningen som ger massor med aha-upplevelser och ger konkreta verktyg att minska stress och hantera daglig påfrestning på ett sätt som inte sliter på dig.  Ett mer hållbart arbetsliv blir resultatet!

SOCIAL ARBETSMILJÖ SOM GER ARBETSGLÄDJE

Bättre stämning på jobbet? Önskar ni en arbetsmiljö som ger mer arbetsglädje och mer energi? I den här föreläsningen får ni konkreta verktyg för att skapa en arbetsmiljö att längta till. Forskning om hur vi människor fungerar lyfts på ett humoristiskt och igenkännande sätt. Aha-upplevelser som motiverar att skapa en riktigt bra arbetsmiljö!

HJÄRNSMART SJÄLVLEDARSKAP – MOTIVERAR

Här bjuds på konkreta verktyg som ger ett tydligt självledarskap i yrkesrollen och även privat.  medarbetare som tar ansvar, är delaktiga och tar ett ledarskap i sitt medarbetarskap. Baserat på forskning om hur vi människor fungerar ger många aha-upplevelser. Motiverande, humor och skapar vilja till förändring! 

 TONÅRSHJÄRNAN – BEMÖTANDEKODEN TILL TONÅRINGAR

Tänk om du kunde titta in i tonråingens hjärna och förstå vad som hände där? Det bjuds du på i denna otroligt intressanta föreläsning om Tonårshjärnan. Därtill får du verktyg som du kan använda varje dag i mötet med tonåringen för att skapa en god kommunikation. Här får du Bemötandekoden till tonåringen!

SVÅRA SAMTAL 

I den här föreläsningen ges kunskaper om vad som händer med oss människor i svåra situationer eller när påfrestningarna leder till känslomässig eller mental härdsmälta. Hur möter vi det på ett respektfullt sätt och samtidigt leder samtalet framåt på ett vänligt sätt? Här ges konkreta verktyg som gör stor skillnad i nästa svåra samtal!

Lena Skogholm ger allt i sina föreläsningar:

  • “Under 60 minuter lyckades hon trollbinda oss.”
  • “Våra medarbetare satt som tända ljus.”
  • “Alla borde få lyssna på Lena.”
  • “Hade jag vetat det här för 10 månader sedan hade jag sluppit bli utbränd.”
  • “Vi har fått med mer än kloka och handgripliga språkverktyg. Föreläsningen har även bidragit till en förståelse för hur både vi själva och andra människor fungerar vilket leder till mindre stress och mer empati. Det blir lättare att möta människor där de är och lättare att vara professionell i den egna yrkesrollen.”
Play Video

LENA SKOGHOLM, FÖRELÄSARE VÄSTERÅS

Lena berättar

Några av mina första föreläsningar höll jag i Västerås. Det är snart 15 år sedan och mycket har hunnit hända längs vägen. Så många intressanta och kloka människor jag fått träffa, så många givande frågor som ställts, som gjort att jag behövt vässa de små grå cellerna i hjärnan och bli tydligare i uttryck, fördjupa kunskaperna och samtidigt göra det användbart för personen som ställde frågan. 

Det är tillsammans i dialog med varandra vi både växer som människor och mår bra. Vi skapar varandra i mötet med varandra. Därför brinner jag för att föreläsa om bemötande, kommunikation, ledarskap med mera. För mig handlar egentligen alla ämnen om en och samma sak, om livet och hu vi lever det i relation till andra människor. 

När vi gör saker tillsammans lär vi oss mer, får större förståelse för andra perspektiv och många gånger är det mycket roligare. Därför var jag enormt glad när den första föreningen för föreläsare och talare bildades 2015. Vi hade setts, ett 40-tal föreläsare, och haft ett första möte för att sondera terrängen om det fanns intresse för en förening under hösten 2014.

 

 

Det gjorde det. Och så mycket det berikat mitt liv att knyta dessa kontakter som föreningen ger.  Att vara föreläsare är på ett sätt ett ganska ensamt yrke, även om man träffar många människor,  Genom den här föreningen, NSA, National Speakers Association, har jag fått ett hundratal otroligt kompetenta kollegor som alla är några av Sveriges bästa experter inom sina respektive områden. Det finns en generositet och värme som jag inte trodde var möjlig att uppnå i en förening med så många olika personer. Flera av dem är nu mina kära vänner. 

För att fungera och prestera bra tillsammans är ett bra bemötande sinsemellan oerhört viktigt, ja, rentav nödvändigt, Därför brinner jag för att föreläsa om dessa viktiga ämnen. Du är varmt välkommen att höra av dig till mig så kan jag berätta mer om vad jag kan bidra med och hur vi kan samarbeta i dessa viktiga frågor.