Föreläsning i stresshantering med Lena Skogholm

Bygg en stark hjärna och få en airbag mot stress!

Vet du om att hjärnan har ett energisparläge? Som stänger ner viktiga delar i hjärnan vid stress. Scrolla ned och läs mer!

FÖRELÄSARE STRESSHANTERING / PSYKISK OHÄLSA: BYGG EN STARK HJÄRNA OCH SLIPP FÖRSLITNINGSSKADOR I HJÄRNAN

Lena Skogholm, föreläsare stresshantering och föreläsare psykisk ohälsa, ger kunskaper och konkreta tips om hur du bygger en stark hjärna som skapar en airbag mot stress.  Inspirerande och oerhört nyttig föreläsning med viktiga nycklar för  ett hållbart (arbets)liv.  

Resiliens betyder motståndskraft, och i det här sammanhanget betyder det att att en stark hjärna skapar en en airbag mot stress.  Vi tittar på vad är stress, inre och yttre stress och hur du minskar stressen i livet och arbetslivet och istället bygger en stark hjärna.

Lena, föreläsare stresshantering, menar på:  “Säg NEJ till stressrelaterad psykisk ohälsa och bygg hjärnmuskler istället!” 

När du bygger en stark hjärna och därmed får mer “Hjärnkraft” slipper du förslitningsskador i hjärnan. Stressen i din vardag minskar och din förmåga till stresshantering ökar markant.  Lena Skogholm, föreläsare psykisk ohälsa. ger konkreta kunskaper du kan börja använda direkt. 

Vi går på en spännande upptäcktsfärd i hjärnans fantastiska landskap, lär oss om hur vi människor fungerar och vi tittar på hur vi enkelt kan bygga en stark hjärna i vardagen.  Konkreta verktyg. Slipp förslitningsskador i hjärnan och minska risken för stressrelaterad ohälsa.  

  • Många aha-upplevelser
  • Konkreta verktyg
  • Minskad stress
  • Inspiration och skratt
  • Lätt att direkt göra skillnad
  • Effektiv stresshantering
  • Mer energi och välmående 

PASSAR BRA PÅ ER

  • Konferens
  • Planeringsdag
  • Chefsdag
  • Kickoff
  • Temadag
  • Utbildningsdag

VÄLJ LÄNGD

  • 60 min koncentrerat
  • 90 min med flera tips
  • 2 timmar med mer reflektion
  • Eller ett längre upplägg

STARKA SKÄL ATT BYGGA EN STARK HJÄRNA SOM GER EN AIRBAG MOT STRESS

  • Mer arbetsglädje
  • Bättre resultat
  • Mer energi
  • Minskar stress
  • Bättre arbetsmiljö
  • Effektiv stresshantering
  • Hjärnergonomi
  • Mer energi och välmående

SÄG NEJ TILL STRESSRELATERAD PSYKISK OHÄLSA NU

Det är ett folkhälsoproblem att den stressrelaterade psykiska ohälsan ökat lavinartat. På alla nivåer och med alla krafter behöver vi säga NEJ till stressrelaterad psykisk ohälsa – för så här kan vi inte ha det längre. 

Boka Lena Skogholm, föreläsare psykisk ohälsa.

Play Video
Play Video

ARBETSMARKNADENS PARTER ANLITAR LENA SKOGHOLM

ETT VIKTIGT UPPDRAG!

Under 2017 fick Lena Skogholm uppdrag av arbetsmarknadens parter att tillsammans med andra experter, vara med och ta fram verktyg som syftar till en hållbar arbetsmiljö med sunda verksamheter där medarbetare mår bra, för att stärka Sveriges välfärd. 

LÄS MER OM HUR STRESS PÅVERKAR OSS - INTERVJU MED LENA SKOGHOLM I HR-NYTT

 PUBLICERAD 2016-09-06

Välj rätt språk för att prata med den stressade

»Vi måste ju kunna prata som vuxna människor om det här!« Det sägs ibland både på arbetsplatser och hemma. Bakom meningen finns en önskan om att kunna prata sakligt, inte bete sig för känslomässigt och gå in i känslornas virrvarr.

“Vi måste ju kunna prata som vuxna människor om det här!” Det sägs ibland både på arbetsplatser och hemma. Bakom meningen finns en önskan om att kunna prata sakligt, inte bete sig för känslomässigt och gå in i känslornas virrvarr. Men vi vet av erfarenhet att det inte alltid är så lätt att få till det för alla parter.

Lena Skogholm är beteendevetare och pedagog, som i dagarna utkommer med den nya boken “Bemötandekoden – Konsten att förstå sig på människor och få ett bättre (arbets)liv”. I boken presenteras de tre språken människospråket, apspråket och reptilspråket. Beroende på situation behöver vi bli bemötta med det språk vi just då förstår.

Stress påverkar våra tankar

Har du känt någon gång att du är så stressad eller trött så att du inte kan tänka klart? När du gör av med mer energi än du egentligen har tillgång till slår hjärnans eget energisparläge på. Hjärnan måste stänga av ett av sina program eftersom energin inte räcker till alla. Lite förenklat kan man säga att det första programmet som stängs av är människohjärnan. Vårt logiska tänkande sätts ur spel. Vi får svårare att diskutera själva sakfrågan, se olika perspektiv och konsekvenser. Istället lockas apan fram (däggdjurshjärnan) och det språk vi nu förstår är apspråket. Här behöver vi i första hand bli bekräftade i våra känslor.

 

 

… och känslor

Fortsätter vi att stressa slår nästa energisparläge till och aphjärnan går också in i dimman. Reptilen har lockats fram och nu kan vi bara reptilspråket, det vill säga att vi bara kan processa det som händer i reptilhjärnan. Vi har ingen tillgång till de högre delarna i hjärnan. Reptilhjärnan har hand om flykt och attack. Här kanske vi går till verbal attack och börjar gräla fast vi vet att vi får ångra det vi säger.

 Lena tipsar!

Lena Skogholms tips för att använda rätt språk. Vill personen prata om sakfrågan befinner hon sig i människohjärnan. Här kan du lyfta fram olika perspektiv och prata om vad som hänt tidigare, hur nuläget ser ut och hur det ser ut framåt. Du kan också diskutera vilka konsekvenser det kan bli av olika beteenden och handlingar. Håll dig till sakfrågan och människoavdelningen är nöjd.

Vill personen prata om känslor processar personen situationen i aphjärnan. Här behöver du i första hand lyssna och bekräfta personen. Ibland behöver vi bekräfta många gånger och länge. Visa förståelse och medkänsla och apavdelning är nöjd.
Om personen går till attack (är arg eller irriterad) eller flyr (är undvikande) processar personen situationen i reptilhjärnan − då väljer du reptilspråket. Ge ett kort, konkret och tydligt budskap. Gör en snitslad bana som är enkel att följa. Tänk som hissplakatet ”Vid brand” och reptilavdelningen är nöjd.
Först när behoven hos reptilhjärnan och aphjärnan är uppfyllda når du människohjärnan och kan byta till människospråket. Lyssna noggrant in vad den andre säger för då kan du höra i vilken hjärna denne befinner sig i.

 

VILL DU VETA MER OM FORSKINGEN BAKOM?

Naturligtvis är allt i artikeln mycket förenklat uttryckt. Jag misstänker ändå att vi är många som kan känna igen oss i det, utifrån ett beteendevetenskapligt perspektiv. I boken Bemötandekoden finns ett mer fördjupat resonemang och där hittar du också referenser till forskningen bakom. 

Vill du fördjupa dig ytterligare rekommenderas varmt den prisade forskarens Robert M Sapolskys bok “Varför vi beter vi som vi gör – Biologin bakom människans bästa och sämsta sidor”  Mycket intressant läsning! Boken är faktagranskad av 24 forskare från olika universitet i USA.

Boka föreläsningen
STRESSHANTERING – FÅ EN AIRBAG MOT STRESS!
Minska stress och skapa i stället positiv energi när du bygger hjärnmuskler på riktigt. Slipp förslitningsskador i hjärnan och få mer energi och välmående.

TA FÖRSLITNINGSSKADOR I HJÄRNAN PÅ ALLVAR

Forskning visar på hur stress både fördummar oss och gör att vi får sämre medkänsla. Då förstår vi att det är helt nödvändigt att ta stressen i vardagen på allvar, och göra medvetna aktiva val för ett hållbart arbetsliv. Något som vi behöver arbeta med på alla nivåer i en organisation.

Stress ställer inte bara till det på jobbet, där det leder till sämre resultat. Det skapar problem för individen och är ett folkhälsoproblem.  Tidigare var det mycket förslitningsskador i ryggen eller axlar, nu är det hjärnans förslitningsskador som ställer till det för oss. SÅ HÄR KAN VI INTE HA DET! 

Boka en föreläsning senast den 30 september och få 25 ex av bästsäljaren BEMÖTANDEKODEN med på köpet, värde 4 975 kr