Stresshantering på ett nytt sätt!

Minska stress och skapa i stället positiv energi när du bygger hjärnmuskler på riktigt!

VI SKA HÅLLA ETT HELT ARBETSLIV - FYLLT MED ARBETSGLÄDJE

Inspirerande föreläsning med många AHA-UPPLEVELSER och mängder med HANDFASTA VERKTYG!  

Vi utgår från hjärnforskning som förklarar hur vi människor funkar! Det blir stor igenkänning som leder till många SKRATT.  Det är SMART – för när vi samarbetar med hjärnans förutsättningar blir det helt enkelt BÄTTRE och LÄTTARE både för dig själv och de du möter. WIN-WIN för båda parter! 

Och det är superintressant! Dessutom, när vi får koll på stressen kommer arbetsglädjen tillbaka! Och det är också först då vi kan medvetet arbete för ökad arbetsglädje på ett långsiktigt sätt.

INTE EN ENDA PERSON TILL SKA BEHÖVA BLI UTBRÄND

Vi går på UPPTÄCKSFÄRD I HJÄRNANS FANTASTISKA LANDSKAP! Tittar på vad stress gör med vår hjärna utifrån flera perspektiv. 

KOPPLAR DET TILL VARDAGEN så vi tydligt ser vilken påverkan det har för vårt dagliga arbete.

Därefter knyter KONKRETA HANDFASTA VERKTYG till det för att kunna skapa ett hållbart arbetsliv med arbetsglädje och bra resultat. 

När vi SAMARBETAR MED HJÄRNANS FÖRUTSÄTTNINGAR leder det till mindre stress, bättre social arbetsmiljö, mer arbetsglädje och bättre resultat. Det blir en naturlig följd.  

TA FÖRSLITNINGSSKADOR I HJÄRNAN PÅ ALLVAR

När vi vet mer om hur STRESS både FÖRDUMMAR oss och gör att vi får SÄMRE MEDKÄNSLA förstår vi att det är helt nödvändigt att ta stressen i vardagen på allvar, och göra MEDVETNA AKTIVA VAL mot ett HÅLLBART ARBETSLIV. Något som vi behöver arbeta med på alla nivåer, det är inte enbart en individfråga. 

STRESS ställer inte bara till det på jobbet, där det leder till SÄMRE RESULTAT. Det är STORT LIDANDE för individen och ett folkhälsoproblem.  Tidigare var det mycket förslitningsskador i ryggen eller axlar, nu är det hjärnans förslitningsskador som ställer till det för oss. SÅ HÄR KAN VI INTE HA DET! 

HÅLLBART ARBETSLIV FYLLT MED ARBETSGLÄDJE

ETT VIKTIGT UPPDRAG!

Under 2017 fick Lena Skogholm uppdrag av arbetsmarknadens parter  att tillsammans med andra experter, vara med och ta fram verktyg som syftar till en hållbar arbetsmiljö med sunda verksamheter där medarbetare mår bra, för att stärka Sveriges välfärd. 

LÄS MER OM HUR STRESS PÅVERKAR OSS - INTERVJU MED LENA SKOGHOLM I HR-NYTT

 

Välj rätt språk för att prata med den stressade

»Vi måste ju kunna prata som vuxna människor om det här!« Det sägs ibland både på arbetsplatser och hemma. Bakom meningen finns en önskan om att kunna prata sakligt, inte bete sig för känslomässigt och gå in i känslornas virrvarr.

 

“Vi måste ju kunna prata som vuxna människor om det här!” Det sägs ibland både på arbetsplatser och hemma. Bakom meningen finns en önskan om att kunna prata sakligt, inte bete sig för känslomässigt och gå in i känslornas virrvarr. Men vi vet av erfarenhet att det inte alltid är så lätt att få till det för alla parter.

Lena Skogholm är beteendevetare och pedagog, som i dagarna utkommer med den nya boken “Bemötandekoden – Konsten att förstå sig på människor och få ett bättre (arbets)liv”. I boken presenteras de tre språken människospråket, apspråket och reptilspråket. Beroende på situation behöver vi bli bemötta med det språk vi just då förstår.

Har du känt någon gång att du är så stressad eller trött så att du inte kan tänka klart? När du gör av med mer energi än du egentligen har tillgång till slår hjärnans eget energisparläge på. Hjärnan måste stänga av ett av sina program eftersom energin inte räcker till alla. Lite förenklat kan man säga att det första programmet som stängs av är människohjärnan. Vårt logiska tänkande sätts ur spel. Vi får svårare att diskutera själva sakfrågan, se olika perspektiv och konsekvenser. Istället lockas apan fram (däggdjurshjärnan) och det språk vi nu förstår är apspråket. Här behöver vi i första hand bli bekräftade i våra känslor.

Fortsätter vi att stressa slår nästa energisparläge till och aphjärnan går också in i dimman. Reptilen har lockats fram och nu kan vi bara reptilspråket, det vill säga att vi bara kan processa det som händer i reptilhjärnan. Vi har ingen tillgång till de högre delarna i hjärnan. Reptilhjärnan har hand om flykt och attack. Här kanske vi går till verbal attack och börjar gräla fast vi vet att vi får ångra det vi säger.

 

 

 Lena tipsar!

Lena Skogholms tips för att använda rätt språk. Vill personen prata om sakfrågan befinner hon sig i människohjärnan. Här kan du lyfta fram olika perspektiv och prata om vad som hänt tidigare, hur nuläget ser ut och hur det ser ut framåt. Du kan också diskutera vilka konsekvenser det kan bli av olika beteenden och handlingar. Håll dig till sakfrågan och människoavdelningen är nöjd.

Vill personen prata om känslor processar personen situationen i aphjärnan. Här behöver du i första hand lyssna och bekräfta personen. Ibland behöver vi bekräfta många gånger och länge. Visa förståelse och medkänsla och apavdelning är nöjd.
Om personen går till attack (är arg eller irriterad) eller flyr (är undvikande) processar personen situationen i reptilhjärnan − då väljer du reptilspråket. Ge ett kort, konkret och tydligt budskap. Gör en snitslad bana som är enkel att följa. Tänk som hissplakatet ”Vid brand” och reptilavdelningen är nöjd.
Först när behoven hos reptilhjärnan och aphjärnan är uppfyllda når du människohjärnan och kan byta till människospråket. Lyssna noggrant in vad den andre säger för då kan du höra i vilken hjärna denne befinner sig i.

 

VILL DU VETA MER OM FORSKINGEN BAKOM?

Naturligtvis är allt i artikeln mycket förenklat uttryckt. Jag misstänker ändå att vi är många som kan känna igen oss i det, utifrån ett beteendevetenskapligt perspektiv. I boken Bemötandekoden finns ett mer fördjupat resonemang och där hittar du också referenser till forskningen bakom. 

Vill du fördjupa dig ytterligare rekommenderas varmt den prisade forskarens Robert M Sapolskys bok “Varför vi beter vi som vi gör – Biologin bakom människans bästa och sämsta sidor”  

Han beskriver de tre avdelningarna, hur de påverkar hur vi agerar, hur de utvecklats och sitter samman. Mycket intressant läsning! Boken är faktagranskad av 24 forskare från olika universitet i USA.

Vill ni minska er stress, lära er stresshantering på ett nytt sätt? 

Boka en föreläsning om “Stresshantering på ett nytt sätt! Minska stress och skapa i stället positiv energi när du bygger hjärnmuskler på riktigt!”