Självledarskap

Hjärnsmart självledarskap - fungerar i längden.

SJÄLVLEDARSKAP - VAD ÄR MOTIVATIONEN?

Vi lever i en samtid där mycket pockar på vår uppmärksamhet samtidigt som det är en förändringstakt som skulle få våra förfäder att svimma av vid blotta tanken. Därför behöver vi i dag ett starkt självledarskap. Här möter du en kunnig föreläsare, inspiration som skapar motivation och du får konkreta verktyg.

I denna föreläsning om ett starkt självledarskap får du kunskaper om hur vi människor fungerar genom hjärnforskning.  Aha-upplevelser och kunskaper som skapar motivation! Boka en erfaren föreläsare i inspirerande motivation och få redskap till ett självledarskap som håller i längden.

 • Många aha-upplevelser
 • Konkreta verktyg
 • Vad är motivation
 • Inspiration och skratt
 • Lätt att direkt göra skillnad
 • Skapar motivation
 • Mer energi och välmående 
 • Självledarskap som fungerar

”Hade jag vetat detta tidigare hade jag sluppit bli utbränd för 10 månader sen”.

 

FÖRELÄSARE MOTIVATION - GER VERKTYG till SJÄLVLEDARSKAP

PASSAR BRA PÅ ER
 • Konferens
 • Planeringsdag
 • Chefsdag
 • Kickoff
 • Temadag
 • Utbildningsdag

VÄLJ LÄNGD
 • 60 min koncentrerat
 • 90 min med flera tips
 • 2 timmar med mer reflektion
 • Eller ett längre upplägg

STARKA SKÄL ATT TA ETT TYDLIGT SJÄLVLEDARSKAP
 • Mer arbetsglädje
 • Ökad delaktighet
 • Bättre resultat
 • Mer energi
 • Minskar stress
 • Bättre arbetsmiljö
 • Skapar motivation
VAD ÄR MOTIVATION?

Ordet motivation kommer från latinets motiʹvus  och betyder: det som orsakar rörelse. Ordet film på engelska, movie, har samma ursprung. 

Inom juridiken har motivet bakom brottet många gånger betydelse. I juridiken nämns då också ordet uppsåt. Uppsåt har man när man gör en handling där följden av handlingen innefattas i handlarens sinne, dvs att denne är medveten om följden.

Vad är motivation? När du förstår konsekvensen av en handling och handlar utifrån vad du vet. Nu vet du hur du kan skapa motivation! Bli medveten – och agera! Ett enkelt exempel: Du är medveten om att du slipper hål i tänderna om du borstar dem. Du agerar efter den kunskapen. För att skapa motivation behöver vi tycka att vi planerar göra har ett tillräckligt starkt värde för oss så att det är värt besväret. Det finns ett stort värde av i ett starkt självledarskap och detta talar Lena Skogholm om, föreläsare motivation.

Play Video

ARTIKEL I TALENTIA: BEMÖTANDEKOD SOM FUNGERAR

PUBLICERAD 2017-03-20 I TALENTIA TEXT:  SUNNIVA EKBOM

“Jag har upplevt Lena Skogholms medryckande föreläsning på Folkets hus i Rågsved, tillsammans med en grupp anställda på en av stadsdelsförvaltningarna i Stockholm. Någon vecka senare pratar jag med henne över telefon.”

Ja, så börjar artikeln i Talentia. Här skriver textförfattaren om hur jag stöder Bemötandekoden på hjärnforskning.


Självbestämmande

Vidare går att läsa i artikeln:

“Lena Skogholm betonar att kommunikation handlar om att vara uppmärksam på vad den andra säger, avläsa den andras behov.

Uppmuntran till självbestämmande, lösningsfokuserade öppningar hjälper den andra att komma ut ur de negativa känslorna.”

I motivationsforskning visas att det är när vi själva får vara inifrånstyrda, autonoma, leder det till bäst resultat för beteendeförändring. 

“Individens självbestämmande ska vara i centrum, den som lyssnar och stöder får inte servera allting färdigt. Lena refererar i sin bok Bemötandekoden till psykologen Edward Decis teori om självbestämmande som tar fram hur individens självbestämmande bidrar till kompetens, meningsfullhet och skapar inre motivation.”


Locka fram solskenshjärnan

Känner du till att vi har både solskenshjärnan och grådaskhjärnan på plats under skallbenet. Det är bäst att hålla koll på dem och se till att bygga en stark solskenshjärna. För vad händer med den när vi är stressade eller trötta? Läs vidare texten från Talentia:

“– När vi blir stressade tappar vi den reflekterande, kognitiva förmågan. Den delen är också mest sammanflätad med den del i hjärnan som processar våra positiva känslor. När vi är stressade är det därför svårare att känna arbetsglädje, den del som är vår ”solskenhjärna” göms bakom våra ”stressmoln”, poängterar Lena Skogholm.”