Inspirationsföreläsare Lena Skogholm

- inspiration, nya kunskaper och konkreta verktyg

INSPIRATIONSFÖRELÄSARE SOM VÄCKER ENGAGEMANG & SKAPAR RESULTAT

Play Video

Inspirationsföreläsare Lena Skogholm är beteendevetare och pedagog, en av få med specialisering på hur vi kan ha nytta av hjärnforskning i vardagen på ett mycket konkret sätt. Fokus är på hur vi kan möta varandra och oss själva utifrån hjärnans förutsättningar för att skapa både bättre resultat och ett bättre liv och arbetsliv. 

Lena Skogholm är ofta bokad föreläsare i ämnen som bemötande, ledarskap, social arbetsmiljö, svåra samtal, självledarskap och Tonårshjärnan. 

Som inspirationsföreläsare har Lena mött tiotusentals och hon håller ca 70-80 föreläsningar årligen. Lena är uppskattad som föreläsare för sin förmåga att inspirera och engagera. I hennes inspirationsföreläsningar blandas fakta med konkreta tips utifrån verkligheten, vilket skapar både igenkänning och vilja till förändring. 

 

KUNNIG & ERFAREN FÖRELÄSARE

På scenen inspirerar Lena när hon som föreläsare ger kunskap baserat på forskning och konkreta verktyg. Hög igenkänningsfaktor som lockar till skratt. 

Återkommande kommentarer efter föreläsningar: 

 • Många aha-upplevelser
 • Du lyckas hålla allas fokus hela tiden
 • Nu vet jag precis vad jag behöver göra annorlunda
 • Så pedagogiskt upplägg – vilket gör det lätt att komma ihåg
 • Det här är verkligen konkret och användbart
 • Otroligt genomtänkt och vetenskapligt underbyggt
 • Så härligt med din humor

SUCCÉBOKEN BEMÖTANDEKODEN

Föreläsare Lena Skogholm  är författare till bästsäljaren Bemötandekoden – Konsten att förstå sig på människor och få ett bättre (arbets)liv som direkt seglade upp på topplistor när den gavs ut.

Boken har nu sålt i över 55 000 ex och finns på de flesta bibliotek i Sverige. 

Bemötandekoden är översatt till engelska, holländska och finska.

 

BRED KOMPETENS

Som inspirationsföreläsare och beteendevetare föreläser Lena Skogholm med en palett av erfarenheter från TV och teater, pedagogik, verksamhets- och ledarskapsutveckling. 

Lena Skogholm har fil. kand. i sociologi och internationella relationer, en utbildning till dramapedagog och har gått två teaterutbildningar. Hennes första utbildning på 1980-talet var till pastor.

Tidigare har Lena varit examinator och examinatorsledare i Nordens största kvalitetsutmärkelse. Som föreläsare är hon är medlem i National Speakers Association of Sweden och blev medlem och regionansvarig redan då föreningen bildades.

Hon kallar sig “Teacher of Humanfulness” då den röda tråden i allt hon gör har sin utgångspunkt hur vi människor fungerar och hur vi kan samarbeta med det, för att vi ska få ett bättre liv och arbetsliv.

Anlitad av arbetsmarknadens parter

Förutom att Lena Skogholm är föreläsare har hon andra uppdrag där hennes expertkunskaper används. Hon har till exempel på uppdrag av arbetsmarknadens parter, varit med och tagit fram verktyg, som syftar till en hållbar arbetsmiljö med sunda verksamheter där medarbetare mår bra, för att stärka Sveriges välfärd. Verktygen kommer inom kort ligga tillgängliga för alla på Suntarbetlsiv.se

SAMARBETEN MED ANDRA FÖRELÄSARE

Lena Skogholm  samarbetar med flera andra inspirationsföreläsare och här kan du se några exempel från givande samarbeten.

Den välkände föreläsare Lasse “brandmannen” Gustavsson och Lena Skogholm har rest Sverige runt och gett inspirationsföreläsningar i Lära för livets regi.

Lena Skogholm tillsammans med en mängd kompetenta föreläsare på Möteskulturdagen som har hållits i 14 år och visats på SvT. Här ser du bland andra föreläsarna, tillika experter inom sina respektive områden: Micke Darmell – grundare av Möteskulturdagen, Gunnel Ryner, Mia Liljeberg, Antoni Lacinai, Åsa Gustafsson, Jan Gunnarsson, och David Phillips.

Tillsammans med 11 professionella föreläsare har Lena Skogholm medverkat i boken: 12 talares tankar om kommunikation. Här är en bild från den välbesökta bokreleasen. Den andra föreläsarna som alla skrivit varsitt kapitel i boken är: Annan Almberg, Antoni Lacinai, Anna Bellman, Inger Hansson, David Phillips, Johan Appel, My Gross, Sofia Karlsson, Patrik Nordkvist, Jon Forsell och Johan Dahl.

Inspirationsföreläsarna Leila Söderholm som ofta syns i TV och Hasse Carlsson även låtskrivare och gitarrist, tillsammans med föreläsare Lena Skogholm. Inspirerande föreläsningar hölls runt om i Sverige i Lära för livets regi. 

Här ser du föreläsarna som tillsammans genomförde Bemötandedagen: Andreas Kullberg, Lena Skogholm. Mia Liljeberg, Anna Bergholtz och Jan Gunnarsson som skapat Värdskapet som finns runt om i världen.

Under årens lopp har Lena utbildat och certifierat ett tiotal Talkmapkonsulter som också utbildar och föreläser i Talkmap. Makalöst kompetenta konsulter med både lång erfarenhet och gedigen utbildning. På bilden ser du några av dem när vi har vår årliga dag tillsammans.

Flera av konsulterna är även certifierats i Neuroledarskap – Hjärnsmart ledarskap. En kurs som Lena Skogholm utvecklat och har skrivit ett gediget kursmaterial till som omfattar uppemot 300 sidor,  Utbildningen består av fem heldagar. Här ser du briljanta Ebba Nordrup som utbildat över 100 chefer i Neuroledarskap. 99 % av deltagarna har gett  högsta betyget i utvärderingarna. Lena Skogholm blev anlitad som inspirationsföreläsare för att träffa chefer Ebba utbildat..

Lena Skogholm samarbetar även med Amos och Carina Makjula som bedriver verksamhet för fattiga barn i Amos hemstad Lindi i Tanzania.  Lena stödjer 18 flickors utbildning i Tanzania och bidrar till ett barnhemsbygge i staden Lindi. 

TIPS TILL DIG SOM BOKAR FÖRELÄSARE

När du bokar en föreläsare är det viktigt att det blir rätt föreläsare just för er. Ju tydligare bild ni har av vad ni vill uppnå med insatsen desto lättare är det att det ska bli en riktigt bra dag för er med rätt föreläsare på plats. 


Fundera därför gärna igenom följande frågor innan du bokar en föreläsare:
 • Vad är ert syfte med att att föreläsaren ska komma till er? Det handlar om varför ni vill ha föreläsningen. 
 • Vad vill ni att deltagarna ska känna, tänka och göra efter föreläsningen? Vilket resultat vill ni uppnå?
 • Var vill ni att föreläsare lägger huvudfokus på i föreläsningen? Är det inspiration eller vill ni få med er nya kunskaper och verktyg som ni kan använda i er verksamhet och vardag?
Dialog med föreläsaren
 • Ge föreläsaren svaren ni kom fram till på ovanstående frågor.
 •  Berätta om hur er situation ser ut just nu och var vill ni ta er? Ge föreläsaren en tydlig bild av det. 
 • Hur ser ert sammanhang ut just nu mer specifikt? Någon omorganisation på gång eller andra förändringar? Något som är särskilt bra i verksamheten eller något som är i behov av att utvecklas?
 • Dela med er av vilken vision och vilka mål ni har för verksamheten. Beskriv era kärnvärden, värdeord, er värdegrund eller liknande.
 • Kom överens med föreläsare hur presentationen av dagen och föreläsaren ska vara.

VAD KÄNNETECKNAR EN PROFESSIONELL FÖRELÄSARE?

Det som kännetecknar en professionell föreläsare är att denne har ställt alla frågor som finns i tidigare avsnitt. Det är föreläsarens jobb att ha koll på att inget av det missas. 

Professionella föreläsare utvecklas ständigt. De håller sig uppdaterade på nya kunskaper både vad gäller deras expertisområde och vad som ligger i tiden för många verksamheter. Det handlar om att en professionell föreläsare har omvärldsanalys som gör att ämnet går i takt med tiden. 

Fördjupad expertis och konsten att tala

En professionell föreläsare är erfaren och expert på ett eller flera områden. Det är en fördjupad expertis som det tar många år att utveckla.  

Det är också en konst att kunna förmedla expertkunskaperna på ett medryckande sätt. En konst som hela tiden behöver förfinas och utvecklas. Framförandet och den pedagogiska utformningen är lika viktig komponent för en föreläsare på denna nivå. 

Hög standard, dialog och etiska riktlinjer

En föreläsare som är på en professionell nivå lämnar inget åt slumpen utan är engagerad och ger allt för varje uppdrag för att det ska bli så bra som möjligt för alla parter. 

Dialog och feedback är viktigt för föreläsare som har en hög standard, eftersom utveckling och professionalism är ett rättesnöre.

Föreläsare som är medlemmar i NSA, National Speakers Association, har som krav att följa de etiska riktlinjer som föreningen har.