Hållbart arbetsliv

VI SKA HÅLLA ETT HELT ARBETSLIV - FYLLT MED ARBETSGLÄDJE

Inspirerande föreläsning med många AHA-UPPLEVELSER och mängder med HANDFASTA VERKTYG!  

Vi utgår från hjärnforskning som förklarar hur vi människor funkar! Det blir stor igenkänning som leder till många SKRATT.  Det är SMART – för när vi samarbetar med hjärnans förutsättningar blir det helt enkelt BÄTTRE och LÄTTARE både för dig själv och de du möter. WIN-WIN för båda parter! 

Och det är superintressant! Dessutom, när vi får koll på stressen kommer arbetsglädjen tillbaka! Och det är också först då vi kan medvetet arbete för ökad arbetsglädje på ett långsiktigt sätt.

INTE EN ENDA PERSON TILL SKA BEHÖVA BLI UTBRÄND

Vi går på UPPTÄCKSFÄRD I HJÄRNANS FANTASTISKA LANDSKAP! Tittar på vad stress gör med vår hjärna utifrån flera perspektiv. 

KOPPLAR DET TILL VARDAGEN så vi tydligt ser vilken påverkan det har för vårt dagliga arbete.

Därefter knyter KONKRETA HANDFASTA VERKTYG till det för att kunna skapa ett hållbart arbetsliv med arbetsglädje och bra resultat. 

När vi SAMARBETAR MED HJÄRNANS FÖRUTSÄTTNINGAR leder det till mindre stress, bättre social arbetsmiljö, mer arbetsglädje och bättre resultat. Det blir en naturlig följd.  

TA FÖRSLITNINGSSKADOR I HJÄRNAN PÅ ALLVAR

När vi vet mer om hur STRESS både FÖRDUMMAR oss och gör att vi får SÄMRE MEDKÄNSLA förstår vi att det är helt nödvändigt att ta stressen i vardagen på allvar, och göra MEDVETNA AKTIVA VAL mot ett HÅLLBART ARBETSLIV. Något som vi behöver arbeta med på alla nivåer, det är inte enbart en individfråga. 

STRESS ställer inte bara till det på jobbet, där det leder till SÄMRE RESULTAT. Det är STORT LIDANDE för individen och ett folkhälsoproblem.  Tidigare var det mycket förslitningsskador i ryggen eller axlar, nu är det hjärnans förslitningsskador som ställer till det för oss. SÅ HÄR KAN VI INTE HA DET! 

HÅLLBART ARBETSLIV FYLLT MED ARBETSGLÄDJE

ETT VIKTIGT UPPDRAG!

Under 2017 fick Lena Skogholm uppdrag av arbetsmarknadens parter  att tillsammans med andra experter, vara med och ta fram verktyg som syftar till en hållbar arbetsmiljö med sunda verksamheter där medarbetare mår bra, för att stärka Sveriges välfärd.