Lena Skogholm -Föreläsare i Skövde

Inspirationsföreläsningar, Skövde

INSPIRATIONSFÖRELÄSNINGAR I SKÖVDE MED - KONKRETA VERKTYG SOM SKAPAR TYDLIGA RESULTAT

Söker du en föreläsare i Skövde som både ger inspiration, kunskaper och konkreta verktyg?

Kunnig föreläsare i Skövde ger inspirationsföreläsningar som skapar tydliga resultat.  Lena Skogholm är föreläsare inom flera ämnena och du kan läsa mer om de olika föreläsningarna nedan.

Som inspirationsföreläsare är Lena mycket uppskattad för sin pedagogiska förmåga att ge kunskaper om hjärnan och visa hur vi har stor nytta av det i vardagen och gör det på ett igenkännande och humoristiskt sätt, fyllt med energi. En föreläsare i Skövde som ger konkreta verktyg, aha-upplevelser och nya kunskaper så att inspirationsföreläsning verkligen skapar tydliga resultat. 

Den röda tråden i alla inspirationsföreläsningarna är att förstå bakomliggande hur vi människor fungerar och få verktyg för att kunna agera i linje med det.

PASSAR BRA PÅ ER

  • Konferens
  • Planeringsdag
  • Chefsdag
  • Kickoff
  • Temadag
  • Utbildningsdag

NI FÅR

  • Många aha-upplevelser
  • Konkreta verktyg
  • Bättre stämning på jobbet
  • Inspiration och skratt
  • Lätt att direkt göra skillnad
  • Mer energi och välmående

VÄLJ LÄNGD

  • 60 min koncentrerat
  • 90 min med flera tips
  • 2 timmar med mer reflektion
  • Eller ett längre upplägg

INSPIRATIONSFÖRELÄSNINGAR

HJÄRNSMART BEMÖTANDE – ENASTÅENDE!

En föreläsning som ger konkreta verktyg som är lätta att direkt börja använda och som skapar ett enastående bemötande. Ett bra bemötande får ringar på vattnet och på verkar både stämningen på jobbet och resultatet. Aha-upplevelser, forskningsbaserat framfört på ett igenkännande sätt som lockar till skratt. Medryckande, nyttigt och roligt!

 HJÄRNSMART LEDARSKAP – TYDLIGA RESULTAT

Vill ni ligga i framkant och ha senaste forskningen som grund för ert ledarskap? Här får ni konkreta verktyg för ett professionellt ledarskap som underlättar chefsrollen och minskar stressen. Bättre resultat i medarbetarenkäter, mer energi och arbetsglädje. Handfasta tips för både det vardagliga arbetet och mer svåra situationer. Inspiration, aha-upplevelser och mycket användbar i vardagen!

HJÄRNSMART STRESSHANTERING – FÅ EN AIRBAG MOT STRESS

Går det att skaffa en airbag mot stress? Javisst! Det är den smartaste stresshanteringen. Hur? Det får du reda på i den här tankeväckande föreläsningen som ger massor med aha-upplevelser och ger konkreta verktyg att minska stress och hantera daglig påfrestning på ett sätt som inte sliter på dig.  Ett mer hållbart liv och arbetsliv blir resultatet!

SOCIAL ARBETSMILJÖ SOM GER ARBETSGLÄDJE

Aha-upplevelser som motiverar att skapa en riktigt bra arbetsmiljö! Bättre stämning på jobbet? Önskar ni en arbetsmiljö som ger mer arbetsglädje och mer energi? I den här föreläsningen får ni konkreta verktyg för att skapa en arbetsmiljö att längta till. Forskning om hur vi människor fungerar lyfts på ett humoristiskt och igenkännande sätt. 

 HJÄRNSMART SJÄLVLEDARSKAP – MOTIVERAR

Här bjuds på konkreta verktyg som ger ett tydligt självledarskap i yrkesrollen och även privat.  medarbetare som tar ansvar, är delaktiga och tar ett ledarskap i sitt medarbetarskap. Baserat på forskning om hur vi människor fungerar ger många aha-upplevelser. Motiverande, humor och skapar vilja till förändring! 

TONÅRSHJÄRNAN – BEMÖTANDEKODEN TILL TONÅRINGAR

Tänk om du kunde titta in i tonråingens hjärna och förstå vad som hände där? Det bjuds du på i denna otroligt intressanta föreläsning om Tonårshjärnan. Därtill får du verktyg som du kan använda varje dag i mötet med tonåringen för att skapa en god kommunikation. Här får du Bemötandekoden till tonåringen!

SVÅRA SAMTAL 

I den här föreläsningen ges kunskaper om vad som händer med oss människor i svåra situationer eller när påfrestningarna leder till känslomässig eller mental härdsmälta. Hur möter vi det på ett respektfullt sätt och samtidigt leder samtalet framåt på ett vänligt sätt? Här ges konkreta verktyg som är mycket användbara och som gör stor skillnad i nästa svåra samtal!

Lena Skogholm ger allt i sina föreläsningar:

  • “Under 60 minuter lyckades hon trollbinda oss.”
  • “Våra medarbetare satt som tända ljus.”
  • “Alla borde få lyssna på Lena.”
  • “Hade jag vetat det här för 10 månader sedan hade jag sluppit bli utbränd.”
  • “Vi har fått med mer än kloka och handgripliga språkverktyg. Föreläsningen har även bidragit till en förståelse för hur både vi själva och andra människor fungerar vilket leder till mindre stress och mer empati. Det blir lättare att möta människor där de är och lättare att vara professionell i den egna yrkesrollen.”
Play Video

LENA SKOGHOLM, FÖRELÄSARE SKÖVDE

Lena berättar

När jag skriver dessa rader har jag nyligen varit i Skövde. Jag har flera släktingar i Skövde-trakten och denna gång besökte jag en alldeles ny liten släkting som bara hunnit bli några veckor gammal. 

Han och hans föräldrar bor på en gård från 1700-talet och min alldeles nya släkting blir sjunde generationen på gården. Det är historiens vingslag i mötet med en helt ny människa. 

När jag såg denna underbara lilla varelse fick det mig att tänka på att det är otroligt vad vi påverkar våra barn. De tar efter vad vi gör, vi präglar deras hjärnor med vårt sätt att bete oss och det får de med sig ut i vuxenlivet. Så viktigt det är hur vi bemöter varandra och hur vi behandlar varandra. 

 Goethe  uttryckte dyrbar kunskap i några väl valda ord:

“Behandla människor som om de vore de personer de borde vara.”

 

 

Det är inte så lätt om vi själva är stressade eller inte mår så bra. Därför är det så oerhört viktigt att vi tar hand om oss själva, lyssnar till vår inre röst och gör det som vi mår bra av. Det är inte på något sätt egoistiskt. Det är att vattna sin jag-blomma så att den får växa sig stark och fin.  Det mår både vi själva och vår omgivning bäst av.

Dalai Lama har myntat ett uttryck som fastnat hos mig och det är något i stil med att när vi bryr oss om andra, är det framsynt egoism. För när vi behandlar andra bra blir det även bättre för oss själva. 

Detta är så viktigt. Därför brinner jag för att föreläsa om bemötande, kommunikation och ledarskap. Jag utgår från hjärnforskning som förklarar hur vi människor fungerar och lägger till konkreta verktyg så att vi kan samarbeta med hur vi faktiskt fungerar. Då kommer ett bra bemötande och ett bra ledarskap på köpet. 

Du är varmt välkommen att kontakta mig så berättar jag gärna mer om vilka föreläsningar och vilka upplägg jag kan bidra med.