Lena Skogholm -Föreläsare i Skövde

Inspirationsföreläsningar, Skövde

INSPIRATIONSFÖRELÄSNINGAR I SKÖVDE MED - KONKRETA VERKTYG SOM SKAPAR TYDLIGA RESULTAT

Söker du en föreläsare i Skövde som både ger inspiration, kunskaper och konkreta verktyg?

Kunnig föreläsare i Skövde ger inspirationsföreläsningar som skapar tydliga resultat.  Lena Skogholm är föreläsare inom flera ämnena och du kan läsa mer om de olika föreläsningarna nedan.

Som inspirationsföreläsare är Lena mycket uppskattad för sin pedagogiska förmåga att ge kunskaper om hjärnan och visa hur vi har stor nytta av det i vardagen och gör det på ett igenkännande och humoristiskt sätt, fyllt med energi. En föreläsare i Skövde som ger konkreta verktyg, aha-upplevelser och nya kunskaper så att inspirationsföreläsning verkligen skapar tydliga resultat. 

Den röda tråden i alla inspirationsföreläsningarna är att förstå bakomliggande hur vi människor fungerar och få verktyg för att kunna agera i linje med det.

PASSAR BRA PÅ ER
 • Konferens
 • Planeringsdag
 • Chefsdag
 • Kickoff
 • Temadag
 • Utbildningsdag
 
NI FÅR
 • Många aha-upplevelser
 • Konkreta verktyg
 • Bättre stämning på jobbet
 • Inspiration och skratt
 • Lätt att direkt göra skillnad
 • Mer energi och välmående
 
VÄLJ LÄNGD
 • 60 min koncentrerat
 • 90 min med flera tips
 • 2 timmar med mer reflektion
 • Eller ett längre upplägg

INSPIRATIONSFÖRELÄSNINGAR

HJÄRNSMART BEMÖTANDE – ENASTÅENDE
HJÄRNSMART LEDARSKAP – TYDLIGA RESULTAT
 HJÄRNSMART STRESSHANTERING – FÅ AIRBAG MOT STRESS
SOCIAL ARBETSMILJÖ SOM GER ARBETSGLÄDJE
HJÄRNAMSART SJÄLVLEDARSKAP – MOTIVERAR
Föreläsning Tonårshjärnan
TONÅRSHJÄRNAN – BEMÖTANDEKODEN TILL TONÅRINGAR
KONKRETA VEKRTYG FÖR SVÅRA SAMTAL 
Lena Skogholm ger allt i sina föreläsningar:
 • “Under 60 minuter lyckades hon trollbinda oss.”
 • “Våra medarbetare satt som tända ljus.”
 • “Alla borde få lyssna på Lena.”
 • “Hade jag vetat det här för 10 månader sedan hade jag sluppit bli utbränd.”
 • “Vi har fått med mer än kloka och handgripliga språkverktyg. Föreläsningen har även bidragit till en förståelse för hur både vi själva och andra människor fungerar vilket leder till mindre stress och mer empati. Det blir lättare att möta människor där de är och lättare att vara professionell i den egna yrkesrollen.”
Play Video

LENA SKOGHOLM, FÖRELÄSARE SKÖVDE

Lena berättar

När jag skriver dessa rader har jag nyligen varit i Skövde. Jag har flera släktingar i Skövde-trakten och denna gång besökte jag en alldeles ny liten släkting som bara hunnit bli några veckor gammal. 

Han och hans föräldrar bor på en gård från 1700-talet och min alldeles nya släkting blir sjunde generationen på gården. Det är historiens vingslag i mötet med en helt ny människa. 

När jag såg denna underbara lilla varelse fick det mig att tänka på att det är otroligt vad vi påverkar våra barn. De tar efter vad vi gör, vi präglar deras hjärnor med vårt sätt att bete oss och det får de med sig ut i vuxenlivet. Så viktigt det är hur vi bemöter varandra och hur vi behandlar varandra. 

 Goethe  uttryckte dyrbar kunskap i några väl valda ord:

“Behandla människor som om de vore de personer de borde vara.”

Det är inte så lätt om vi själva är stressade eller inte mår så bra. Därför är det så oerhört viktigt att vi tar hand om oss själva, lyssnar till vår inre röst och gör det som vi mår bra av. Det är inte på något sätt egoistiskt. Det är att vattna sin jag-blomma så att den får växa sig stark och fin.  Det mår både vi själva och vår omgivning bäst av.

Dalai Lama har myntat ett uttryck som fastnat hos mig och det är något i stil med att när vi bryr oss om andra, är det framsynt egoism. För när vi behandlar andra bra blir det även bättre för oss själva. 

Detta är så viktigt. Därför brinner jag för att föreläsa om bemötande, kommunikation och ledarskap. Jag utgår från hjärnforskning som förklarar hur vi människor fungerar och lägger till konkreta verktyg så att vi kan samarbeta med hur vi faktiskt fungerar. Då kommer ett bra bemötande och ett bra ledarskap på köpet. 

Du är varmt välkommen att kontakta mig så berättar jag gärna mer om vilka föreläsningar och vilka upplägg jag kan bidra med.