Svåra samtal

VAD SKA MAN GÖR NÄR DET ÄR UPPRÖRDA KÄNSLOR ELLER PRESSADE SITUATIONER?

Det är inte alltid så lätt att hantera svåra samtal där det kan finnas mycket känslor inblandat, det är helt orimliga förväntningar eller i väldigt pressade situationer. Man kan själv känna sig stressad, blir osäker på hur man ska hantera det som händer i samtalet och känna obehag inför reaktioner som kommer.

VAD HÄNDER I HJÄRNAN?

I denna föreläsning får du reda vad som händer med oss och hur hjärnan reagerar i svåra situationer och vid upprörda känslor. Det ger oss en stor förståelse både för dem vi möter och för oss själva.

Till hjärnforskningen knyter vi konkreta verktyg som gör att du på ett säkert och empatiskt sätt kan samarbeta med det som händer i hjärnan och möta personen på ett respektfullt sätt.

”Förut var det så många arga som ringde till mig, det är det inte längre.”

KUNSKAPER SOM SKAPAR SÄKERHET 

När du vet vad som händer, varför och hur du kan hantera situationen minskar din stress och det tar mindre energi från dig att hantera de svåra samtalen. Du agerar både mer empatiskt och mer professionellt.

Kunskaperna och verktygen du får kan du använda på jobbet men också i alla livets olika sammanhang. Här är några kommentarer jag fått efter utbildningen:

”Jag tyckte jag kunde hantera svåra samtal på ett bra sätt innan utbildningen och förstod inte riktigt vad det skulle tillföra. Men det har verkligen underlättat i mitt arbete enormt mycket. 

Jag har färre samtal som blir så svåra och när det händer vet jag oftast precis hur jag kan göra. Det har minskat min stress betydligt. Tusen tack!”

”Alla som ringer hit är mycket trevligare nu”.

”Jag har fått bättre kontakt med mina barn och det har räddat mitt äktenskap”.