Hantera & förebygg stress - för ett hållbart arbetsliv!

VI SKA HÅLLA ETT HELT ARBETSLIV

För mycket på jobbet? Hur hinna allt? 

Stressen som spridit ut sig i vårt arbetsliv och liv ställer till det för oss. Med tanke på hur många som antingen går i ”väggen” eller stått med näsan mot den, behöver vi förändra något ordentligt.

När vi vet mer om hur stressen både fördummar oss och gör att vi får mindre medkänsla förstår vi att det är helt nödvändigt att ta stressen i vardagen på allvar, och ta medvetna aktivt val mot ett hållbart arbetsliv. Något som vi behöver arbeta med på alla nivåer, det är inte enbart en individfråga. 

 

INNEHÅLL & RESULTAT

Vi går på upptäcksfärd i hjärnans fantastiska landskap! Tittar på vad stress gör med vår hjärna utifrån flera perspektiv. Knyter det till vardagen så vi tydligt ser vilken påverkan det har för vårt dagliga arbete.

Därefter knyter konkreta handfasta verktyg till det för att kunna skapa ett hållbart arbetsliv med arbetsglädje och bra resultat. 

När vi samarbetar med hjärnans förutsättningar leder det till mindre stress, bättre social arbetsmiljö, mer arbetsglädje och bättre resultat. Det blir en naturlig följd.  

FÖRSLITNINGSSKADOR I HJÄRNAN

Stress ställer inte bara till det på jobbet, där det leder till sämre resultat. Det är stort lidande för individen och ett folkhälsoproblem.  Tidigare var det mycket förslitningsskador i ryggen eller axlar, nu är det hjärnans förslitningsskador som ställer till det för oss. 

Alla behöver bidra, på alla nivåer i en verksamhet för att skapa ett hållbart arbetsliv som håller livet ut. Det kräver också lagen.

Arbetsmiljöverket kom nya föreskrifter för ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” som började gälla sista mars  2016. Ett viktigt steg. 

ISO (gemensam organisation för nationella standardiseringsorganisationer i 162 länder) fastställde en ny standardisering för ledarskap maj 2017: ”Den människocentrerade organisationen”.  Den tar tydligt upp hur vi behöver utgår från hur vi människor fungerar och rätta in arbetslivet efter det och inte tvärtom. Ett kraftfullt steg mot ett mer hållbart arbetsliv.

 

TA SIGNALER OM STRESS OCH PSYKISK OHÄLSA PÅ ALLVAR DIREKT

Varje insats för att mer hållbart arbetsliv spara både kapital och human kapital. Ju snabbare insatsen sätts in desto bättre. 

Kortare perioder av stress är ingen fara, bara vi får återhämtning. Men är det hög belastning på arbetsplatsen under längre tid tar det till slut ut sin rätt. Vi får betala igen med ränta. Och det är slöseri med resurser.

Under 2017 fick jag uppdrag av arbetsmarknadens parter  att tillsammans med andra experter, vara med och ta fram verktyg som syftar till en hållbar arbetsmiljö med sunda verksamheter där medarbetare mår bra, för att stärka Sveriges välfärd. 

Detta verktyg kommer att lanseras under 2018. När det är släppt kommer en länk att finnas här till verktygen.