Hjärnsmart medarbetarskap

STOLT MEDARBETARSKAP

INSPIRERANDE föreläsning med många AHA-UPPLEVELSER och mängder med HANDFASTA VERKTYG! 

Vi utgår från hjärnforskning som förklarar hur vi människor funkar! Det blir stor igenkänning som leder till många SKRATT. Det är SMART – för när vi samarbetar med hjärnans förutsättningar blir det helt enkelt BÄTTRE och LÄTTARE. Och det är superintressant! 

I ett STOLT OCH TYDLIGT medarbetarskap skapas STOR DELAKTIGHET i verksamhetens dagliga arbetet.  Delaktighet skapar en INRE MOTIVATION. Vi VILL bidra!

Här ges VERKTYG hur delaktig skapas på ett långsiktigt sätt för att alla medarbetare ska kunna utveckla ett STOLT MEDARBETARSKAP.

BÄSTA RESULTATET

Ett STOLT MEDARBETARSKAP och LEDARSKAP som utövas I SAMKLANG med varandra skapar både ett BÄTTRE RESULTAT och ett BÄTTRE MÅENDE. Det underlättar både för chefen och medarbetaren.

Följ med på en upptäcksfärd i hjärnans fantastiska landskap och få FÖRKLARINGAR TILL MÄNSKLIGT BETEENDE OCH VÅRA DRIVKRAFTER. 

Till det läggs konkreta handfasta verktyg för att bygga en UPPBYGGANDE OCH RESULTATINRIKTAT SAMSPEL mellan medarbetarskap och ledarskap.