Narcissism - hur bemöter man en narcissistisk person effektivt?

TECKEN PÅ EN NARCISSISTISK PERSON

Narcissism betyder att en person är helt upptagen med sig själv och har svårt att ta in andras perspektiv. Tecken på narcissism är att personen kör sitt eget “race” och struntar i vad det blir för konsekvenser för andra. Narcissism, definitionen, härstammar från den grekiska mytologin om Narcissus och Echo. 

Begreppen symboliserar vårt sätt att vara i världen, allt från att vi bara är ett eko av andra, till att vara helt självupptagna utan någon som helst hänsyn till vår omgivning,. Men det finns ju ett antal varianter däremellan. Det skiftar även hur vi beter oss i olika situationer.

Craig Malkin, lärare i psykologi på Harvard Medical School, tar i
sin bok  Rethinking Narcissism upp forskning som visar på att det finns en skala mellan dessa ytterligheter. På en skala från noll till tio, hittar vi Echo längst till vänster på noll och längst till höger på siffra tio befinner sig Narcissus. 

Däremellan finns ett antal möjliga positioner på skalan. Forskning pekar på att vi kan ha en sund narcissism med en god självkänsla, det vill säga ligga på fem till sex på skalan. Då har vi en bra balans mellan att göra vår egen röst hörd och att lyssna på andra.

Men hur är en narcissistisk person? Om en person ligger på en tia på skalan är personen sjukligt narcissistisk (uppskattningsvis 1–3 procent i USA). Då handlar det om en orubblig narcissist. Men många har en lite mildare form av tecken på narcissism, de kanske hamnar på en åtta eller nia på skalan. Narcissism betyder alltså olika nivåer på skalan.

Var vi hamnar på skalan har dels att göra med våra biologiska förutsättningar, dels beror det på hur vår tidiga anknytning såg ut. Föräldrar behöver lyssna in barnets behov, känslor och tankar, spegla barnet och skapa en trygg anknytning. Då kan vi utveckla ett hälsosamt jag och hamna på mitten av skalan. 

Om föräldrarna inte är kapabla att tona in barnets inre liv och möta de behov, känslor och tankar som barnet har, utvecklas ett obalanserat jag med allt för mycket eller för lite hänsyn till andra. 

Är det en miljö som hotar eller straffar ett barn för att hålla barnet på plats, är det troligt att det som vuxen hamnar till vänster på skalan, åt Echos håll. Om en person ligger högre upp på skalan handlar det ofta om att dölja sin egen upplevda svaghet. Det handlar om att trycka ner andra för att lyfta sig själv. Jag har hittills aldrig sett en person med en bra självkänsla trycka ner någon annan

 

SJUKLIGT NARCISSISTISK PERSON

Vad gäller en sjukligt narcissistisk person som ligger på en tia, då är det att ta sig i säkerhet som gäller. Sätta gränser och minimera kontakten. Tro inte att du kan hjälpa. Om en person är sjuk får den söka hjälp. Det gäller både narcissism och brutet ben. 

KNUFFA TILL ETT MINDRE NARCISSISTISKT BETEENDE

I en studie med 115 gifta par, visade de narcissistiska personerna mer engagemang för partnern om de kände sig älskade och upplevde omsorg i samtalen de hade haft med sin partner under studiens gång. Om de däremot fått höra att de var mycket duktiga och effektiva, visade de inte mer engagemang för partnern. Flera studier visar att vid mildare form av narcissism, kan vi genom vårt bemötande skapa en trygghet i situationen som gör att graden av
narcissism kan sjunka något.

För att bredda perspektivet ytterligare kan vi konstatera att när vi är stressade blir vi ofta mer centrerade kring oss själva. Vi har varken tid eller kraft att ta in andras perspektiv och vår grad av självcentrering höjs.

1. Ta kommandot

Det är nödvändigt att du tar kommandot och styr över situationen. Annars är det den narcissistiska personen som tar kontrollen och där vill vi inte hamna. För en person med narcissistiska drag är det naturligt och går per automatik att köra över andra. Du behöver vänligt och respektfullt sätta stopp för det.

2. Inre styrka

Men med kunskaper och verktyg i din hand kommer du att klara det bra. Lita på dig själv. Osäkerhet kan trigga ett mer narcissistiskt beteende, så låt säker och vänlig på rösten.


3. Fokus på sakfrågan

Håll fokus på sakfrågan i samtalet. Dras inte med i känslosvall, skuldbeläggande eller i diskussioner om petitesser som aldrig tar
slut.

4. Blockera den heta potatisen

Om vi skulle få en riktigt het potatis i våra händer, vad skulle vi göra då? Förmodligen kasta i väg den så fort som möjligt, ner på
tallriken eller tillbaka i kastrullen. Samma idé här. Om du blir attackerad kanske starka känslor väcks hos dig, kasta tillbaka det. Men utan att attackera, mer som en saklig fråga. Benämn det du lägger märke till och ställ sedan en fråga om det.

5. Skapa allians

Använd ordet vi istället för jag och du. När vi på det sättet relaterar till relationen kan det återuppliva den del av hjärnan som hanterar omtänksamhet och hänsyn. Forskning visar att narcissistiska personer glider ner på skalan när de påminns om vikten av deras relationer.

6. ”Knuffa” fram ett bättre beteende

Ger konfrontation bästa resultat för att mildra ett narcissistiskt beteende? Det har snarare visat sig att en bättre metod är att leta efter beteenden som är bra, uppmärksamma dem och bekräfta dem. 

7. Empati-prompter

En prompter är en skärm med rullande text som används av till exempel nyhetsuppläsare. Att vara en empati-prompter innebär att säga hur man själv känner och sedan koppla det till att relationen är viktig för en.

8. Kontraster – bra och dåligt beteende

Detta påminner om att ”knuffa” fram ett bättre handlande genom att uppmärksamma och bekräfta bra beteende. Men är det ett mindre bra uppträdande du ser för tillfället, kan du belysa situationen genom att använda dig av kontrasterna mellan ett bra och ett mindre bra beteende. Du visar på hur det ser ut i dag (nutid) – ett mindre bra beteende, och hur det var tidigare (dåtid) – ett bra beteende.

9. Ge tydlig feedback vänligt

Gå till sidan: 10 tips för att ge tydlig feedback på ett vänligt sätt. Dessa tips har du god hjälp av för att återkoppla även på ett narcissistiskt beteende.

10. Ta hand om dig själv

Att bemöta personer med narcissistiska drag tar mycket energi. Den balans mellan givande och tagande som finns i de flesta relationer,
finns inte naturligt här. Vi behöver hålla tydligt fokus för att inte bli överkörda och använda strategier som minskar de narcissistiska dragen. 

Flera tips och fördjupning

Mer utförligt om narcissism och de 10 tipsen hittar du i pocketutgåvan av succéboken BEMÖTANDEKODEN.  

Lena Skogholm

Lena Skogholm är beteendevetare och pedagog och författare till succéboken Bemötandekoden - Konsten att förstå sig på människor och få ett bättre (arbets)liv.

Lena är en av få med specialisering på hur vi kan ha nytta av hjärnforskning i vardagen på ett mycket konkret sätt. Inspirerande föreläsningar och utbildningar laddade med ny forskning, humor och konkreta verktyg.

” Tack för en magiskt bra temadag, både jag och medarbetarna ger dig högsta betyg."

KOSTNADSFRITT NYHETSBREV

Över 3 000 får redan vårt nyhetsbrev!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev laddat med:

    • Inspiration
    • Konkreta tips
    • Baserat på ny forskning 


Helt kostnadsfritt!