God social arbetsmiljö – Hur gör man?

Det blev fullsatt på föreläsningen God social arbetsmiljö – hur gör man?

Ämnet är högaktuellt med tanke på de nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket. Föreläsningen var laddad med inspiration, konkreta verktyg baserat på hjärnforskning.

När vi samarbetar med hjärnans förutsättningar blir det bättre för alla parter.  Och med kunskaper om hur vår hjärna fungerar får vi guidning till ett samspel oss människor emellan som gör att vi lyfter varandra. Det ger också skydd mot arbetsrelaterad ohälsa.

Här är några kommentarer efter föreläsningen:

“Tack för en bra föreläsning. Du var mycket duktig och visualiserade och förmedlade budskapet på ett sätt som alla kan ta in. Du gjorde forskning greppbar och möjlig att förstå och omsätta. Stor eloge!”

Birgitta Söderberg

“Tack för en bra föreläsning! Den var genomtänkt, vetenskapligt underbyggd, välkomponerad och kärnfull. Bra att du använder bilder och är pedagogisk i din framställning. Du använder olika media för att nå fram och du lyckas behålla allas uppmärksamhet.”

Margaretha Öström

“Tack för idag! Mycket bra innehåll och välbehövlig kunskap. De är härligt med din humor, din passion och de pedagogiska och enkla formatet.”

 Helene Landin

 

Lena Skogholm

Lena Skogholm är beteendevetare och pedagog och författare till succéboken Bemötandekoden - Konsten att förstå sig på människor och få ett bättre (arbets)liv.

Lena är en av få med specialisering på hur vi kan ha nytta av hjärnforskning i vardagen på ett mycket konkret sätt. Inspirerande föreläsningar och utbildningar laddade med ny forskning, humor och konkreta verktyg.

” Tack för en magiskt bra temadag, både jag och medarbetarna ger dig högsta betyg."

SENASTE ARTIKLARNA

KATEGORIER

TAGGMOLN